Create New Account - Play New Server - A New Experience

19/07/2018

 

 

Thông Báo Về Vấn Đề Người Chơi Vẫn Sử Dụng Tài Khoản cũ ở server Benss &Tạo Tài Khoản ở máy chủ mới Sword

Chúng Tôi Xin Khuyến Cáo Và yêu cầu  Người chơi không nên dùng tài khoản cũ để đăng nhập và tạo nhân vật ở máy chủ mới Sword , đẻ tránh việc nhầm lẫn và tránh gây ra nhiều hậu quả xấu về Nạp Vàng , chuyển Đổi Điểm WebShop

 Và Để Nhận Được Các Món Qùa Nạp vàng lần đầu tiền của tài khoản trong máy chủ mới , Rất Mong  Các bạn Chú ý điều này

Announcement on Players Still Using the Old Account on the Benss Server & Creating an Account on the New Sword Server

We ask for Players should not use the old account to log in and create characters in the new server Sword, avoid misleading and avoid causing many bad effects on the Gold Load, Redeem points webshop

And To Receive The Gift The first time you load the account's gold into the new server, look forward to this Note

 

Thay Mặt BQT ,G M Chúc các vị Đại Hiệp Chơi game vui vẻ.

On behalf of ManagementG M Wish you have fun playing.