Cửu Âm Chí Nội 4 + Phẩm 5 sẽ được khai mở tại máy chủ Winter - Open inner 4 + Class 5 will be opened at the Winter server

24/02/2023

Dear heroes

 Open inner 4 + Class 5 will be opened at the Winter server, this must be what all heroes have been waiting for.

If the dream of being unleashed for a long time is still open, then the moment of transformation is now really near.

Now, Winter staff members take one more step on their journey to conquer AGE OF WUSHU Private, touch the martial arts essence of each sect and highlight the pride of martial arts with the opening of Tier Four Internal

Open Tier Four Internal Winter server

Time:

  • Open inner 4 + Class 5 Maintenance 1:00 - 1:10  GMT +8 26/2/2023

Range:

  • Server Winter

 

Content:

  • Open Open inner 4 + Class 5 Winter server.
  • To be able to possess Open inner 4 + Class 5, nobles will have to work together with fellow practitioners to overcome the challenges of the quest chain.


Chư vị nhân sĩ
,

 

Cửu Âm Chí Nội  4 + Phẩm 5  sẽ được khai mở tại máy chủ Winter , đây hẳn là điều mà tất cả quý nhân sĩ nơi đây đều đang ngóng chờ. 

Nếu như uớc mơ được tung hoành thiên hạ của chư vị nhân sĩ tự bấy lâu vẫn đang bỏ ngỏ, vậy thì thời khắc chuyển mình ấy giờ đây đã thật sự ở rất gần.

 

Nào, các nhân sĩ Winter hãy cùng tiến thêm một bước nữa trên hành trình chinh phục Cửu Âm Chân Kinh Private chạm tay vào yếu quyết võ học của mỗi môn phái và làm rạng danh niềm tự hào võ học bổn môn với sự khai mở của Cửu Âm Chí Nội 4!

 

 

Khai mở Cửu Âm Chí Nội  4 + Phẩm 5 máy chủ Winter

Thời gian

  • Bảo trì Mở Cửu Âm Chí Nội  4 + Phẩm 5 1:00 - 1:10 GMT +8 ngày 26/2/2023

Phạm vi

  • Máy chủ Winter.

Nội dung

  • Khai mở Cửu Âm Chí Nội  4 + Phẩm 5 máy chủ Winter.
  • Để có thể sở hữu Nội 4 + Phẩm 5 , quý nhân sĩ sẽ phải cùng với các đồng đạo hợp sức vượt qua những thử thách của chuỗi nhiệm vụ Cửu Âm Chí – sự kiện Nội  4 đầy cam go và khốc liệt. Thông tin chi tiết chuỗi nhiệm vụ .

 

Let's continue to explore the world of Inner arts especially exciting with Advanced School Inner at AGE OF WUSHU Private!

 

Have a good time with AGE OF WUSHU Private!