Cửu Âm Chí Phẩm 6 sẽ được khai mở tại máy chủ Autumn - Level 6 Equipment will be opened at the Autumn server

11/11/2022

Dear heroes

 Level 6 Equipment will be opened at the Autumn server, this must be what all heroes have been waiting for.

If the dream of being unleashed for a long time is still open, then the moment of transformation is now really near.

Now, Autumn staff members take one more step on their journey to conquer AGE OF WUSHU Private, touch the martial arts essence of each sect and highlight the pride of martial arts with the opening of Level 6 Equipment

Open Level 6 Equipment Autumn server

Time:

  • Level 6 Equipment Maintenance 1:00 - 1:10  GMT +8  12/11/2022

Range:

  • Server Autumn.

 

Content:

  • Open Level 6 Equipment Autumn server.
  • To be able to possess Level 6 Equipment, nobles will have to work together with fellow practitioners to overcome the challenges of the quest chain.

 

Chư vị nhân sĩ,

 

Cửu Âm Chí Phẩm 6  sẽ được khai mở tại máy chủ Autumn , đây hẳn là điều mà tất cả quý nhân sĩ nơi đây đều đang ngóng chờ. 

Nếu như uớc mơ được tung hoành thiên hạ của chư vị nhân sĩ tự bấy lâu vẫn đang bỏ ngỏ, vậy thì thời khắc chuyển mình ấy giờ đây đã thật sự ở rất gần.

 

Nào, các nhân sĩ Autumn hãy cùng tiến thêm một bước nữa trên hành trình chinh phục Cửu Âm Chân Kinh Private chạm tay vào yếu quyết võ học của mỗi môn phái và làm rạng danh niềm tự hào võ học bổn môn với sự khai mở của Cửu Âm Chí Phẩm 6!

 

 

Khai mở Cửu Âm Chí Trấn Phái máy chủ Autumn 

Thời gian

  • Bảo trì Mở Phẩm 6 1:00 - 1:10 GMT +8 ngày  12/11/2022

Phạm vi

  • Máy chủ Autumn.

Nội dung

  • Khai mở Cửu Âm Chí Phẩm 6 máy chủ Autumn.
  • Để có thể sở hữu Trang Bị Phẩm 6, quý nhân sĩ sẽ phải cùng với các đồng đạo hợp sức vượt qua những thử thách của chuỗi nhiệm vụ Cửu Âm Chí – sự kiện Phẩm 6  đầy cam go và khốc liệt ở  cấm địa . Thông tin chi tiết chuỗi nhiệm vụ , cấm địa.

 

Let's continue to explore the world of Inner arts especially exciting with Advanced School Inner at AGE OF WUSHU Private!

 

Have a good time with AGE OF WUSHU Private!