Cửu Âm Chí Trấn Phái sẽ được khai mở tại máy chủ Autumn - Advanced School Skill will be opened at the Autumn server

13/10/2022

 

Dear heroes

 Advanced School Skill will be opened at the Autumn server, this must be what all heroes have been waiting for.

If the dream of being unleashed for a long time is still open, then the moment of transformation is now really near.

Now, Spring staff members take one more step on their journey to conquer AGE OF WUSHU Private, touch the martial arts essence of each sect and highlight the pride of martial arts with the opening of Advanced School Skill

Open Advanced School Skill Autumn server

Time:

 • Advanced School Maintenance 1:00 - 1:10  GMT +8 15/10/2022

Range:

 • Server Autumn.

 

Content:

 • Open Advanced School Skill Autumn server.
 • To be able to possess Advanced School Skill, nobles will have to work together with fellow practitioners to overcome the challenges of the quest chain.
 • Open refining equipment .
 • Open Advanced School Prohibition

 

 

 

 

Chư vị nhân sĩ.

 

Cửu Âm Chí Trấn Phái sẽ được khai mở tại máy chủ Autumn , đây hẳn là điều mà tất cả quý nhân sĩ nơi đây đều đang ngóng chờ. 

Nếu như uớc mơ được tung hoành thiên hạ của chư vị nhân sĩ tự bấy lâu vẫn đang bỏ ngỏ, vậy thì thời khắc chuyển mình ấy giờ đây đã thật sự ở rất gần.

 

Nào, các nhân sĩ Spring hãy cùng tiến thêm một bước nữa trên hành trình chinh phục Cửu Âm Chân Kinh Private , chạm tay vào yếu quyết võ học của mỗi môn phái và làm rạng danh niềm tự hào võ học bổn môn với sự khai mở của Cửu Âm Chí Trấn Phái!

 

 

Khai mở Cửu Âm Chí Trấn Phái máy chủ Autumn 

Thời gian

 • Bảo trì Mở Trấn Phái 1:00 - 1:10 GMT +8 ngày 15/10/2022

Phạm vi

 • Máy chủ Autumn.

Nội dung

 • Khai mở Cửu Âm Chí Trấn Phái máy chủ Autumn.
 • Để có thể sở hữu Trấn Phái, quý nhân sĩ sẽ phải cùng với các đồng đạo hợp sức vượt qua những thử thách của chuỗi nhiệm vụ Cửu Âm Chí – sự kiện Trấn Phái đầy cam go và khốc liệt. Thông tin chi tiết chuỗi nhiệm vụ .
 • Mở tinh luyện trang bị phẩm .
 • Mở Cấm Địa Phái.

 

Let's continue to explore the world of martial arts especially exciting with Advanced School Martial Arts at AGE OF WUSHU Private!

 

Have a good time with AGE OF WUSHU Private!