Chào Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự Kiện

Máy Chủ  HILL

 Thời gian Sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:00 ngày 25/10/2021 Đến ngày 23:59 ngày 31/10/2021

Máy Chủ  HILL

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

1

Nạp  2000 vàng

Thông nguyên tệ

 

2

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

2

Nạp  5000 vàng

Thông nguyên tệ

 

5

Hỏa Cán đài

 

5

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

1

Nạp  10000 vàng

Thông nguyên tệ

 

10

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

10

Phiếu Đổi Bảo Vật

 

1

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

 

1

Nạp 30000 vàng

Thông nguyên tệ

  

30

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

40

Phiếu Đổi Bảo Vật

 

3

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

  1

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

 

1

Nạp 50000 vàng

Thông nguyên tệ

  

50

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

70

Phiếu Đổi Bảo Vật

 

5

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

  1

 

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

 

1

Ngọc Dung

 

1

Phượng viêm kiếm pháo hoa

 

1

 

Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-

-Nếu người chơi nạp Mốc 30000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 30000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1

  

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà  mốc nạp 50000 vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1

 

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


Chú ý
 : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà nạp là 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


-Nếu người chơi nạp 3 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 3 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 3 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 3 Phần quà của 3 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

 


Chú ý Khi người chơi Nạp Gold 1 lần ở mức Cao Đặc Biệt .

Khi người chơi Nạp 1 lần 500.000 Gold Người chơi sẽ nhận được Như sau :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ PVC  Tuyệt thế   Trầm Phù Chi Kiếm  Mộ Bạch Kiếm ,  Ỷ Thiên Kiếm ,  Phá thiên Du long ,  Bụi gai Tử Vi kiếm
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  5 loại PVC tuyệt thế ở trên .


Khi người chơi nạp 1 lần 1.000.000 Gold Người chơi sẽ nhận được như sau :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mạc Phàm vỏ kiếm ,  Phượng vũ cửu thiên kiếm .
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  2 loại PVC tuyệt thế ở trên .

 

 -

 ***********************************

CẤP VIP  -  SHOPVIP

 

*********************

 

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Vật Phẩm ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold 

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

 

 

Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

 Server HILL

The start event per week start 00:00 day 25/10/2021 To the 23:59 day 31/10/2021

Server HILL

Lever Gold 

Item

Image

number

Load  1000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

1

Load 2000 Gold receive

Tongyuan currency

 

2

Fire washing platform (Lock)

 

2

Load 5000 Gold receive

Tongyuan currency

 

5

Fire washing platform (Lock)

 

5

Royal Furniture

1

Load 10000 Gold receive

Tongyuan currency 

 

10

Fire washing platform (Lock)

 

10

Treasure Exchange Token

 

1

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Load 30000 Gold receive

Tongyuan currency

 

30 

Fire washing platform (Lock)

 

40

Treasure Exchange Token

 

3

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Qionghua Yusheng Fireworks

 

1

Load 50000 Gold receive

Tongyuan currency

 

50

Fire washing platform (Lock)

 

70

Treasure Exchange Token

 

5

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Qionghua Yusheng Fireworks

   1

Yurong

   1
“Fengyanjian” Fireworks  

1

 

In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 

Name Item Image Number
 reworked Dog Beating Staff (lock ) x1 1
 reworked Dragon Claw (lock ) x1 1


Note
: If the player chooses Part  of gifts with 50000 Gold mark (Ie  Gifts of  Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

 

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 

Name Item Image Number

reworked Dog Beating Staff

(lock )

1
reworked Dragon Claw (lock ) 1


-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  ( Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

NoteIf the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

-If the player loads 3 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 3 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1


Note
: If the player chooses the 3rd part of the 50000 Gold mold (ie 3 gifts of 3 Milestone 50000 Gold, they cannot choose the Items below

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword   ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi x 1 ( No Lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword  x1 ( No Lock ) 1

 

 

Caution When player Deposit Gold 1 time at Special High.

When the player Loads 1 time 500.000 Gold Players will receive the Following :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Special fashion weapons   [ Gravity Sword ,   Sword of Mubai ,  Heaven Sword Sheath ,  Skyshatter Scabbard ,  Thorn crape myrtle sword ]
Note: Only Choose 1 of the 5 Special Weapon Fashion categories above.
When the player Loads 1 time 1.000.000 Gold Players will receive the Following :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mo fan's scabbard ,  Phoenix Dance nine Sky Sword .

Note: Only Choose 1 of the 2 Special Weapon Fashion categories above.

  

 -

 ***********************************

LERVER VIP  -  VIP SHOP

 

*********************

 

 : Players can not post any item ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.

Chào Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự Kiện

Máy Chủ  WIND[RAIN

 Thời gian Sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:00 ngày 25/10/2021 Đến ngày 23:59 ngày 31/10/2021

Máy Chủ WIND[RAIN

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

1

Nạp  2000 vàng

Thông nguyên tệ

 

2

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

2

Nạp  5000 vàng

Thông nguyên tệ

 

5

Hỏa Cán đài

 

5

Mảnh Thác Bản

 

2

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

1

Nạp  10000 vàng

Thông nguyên tệ

 

10

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

10

Mảnh Thác Bản

 

4

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

 

1

Nạp 30000 vàng

Thông nguyên tệ

  

30

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

40

Mảnh Thác Bản

 

12

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

  1

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

 

1

Nạp 50000 vàng

Thông nguyên tệ

  

50

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

70

Mảnh Thác Bản

 

20

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

 

1

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

 

1

Quốc Khánh Trở Về Lệnh Bài

1

Ngọc Dung

1

Phượng viêm kiếm pháo hoa

 

1

 

-Nếu người chơi nạp Mốc 30000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 30000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1

  

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà  mốc nạp 50000 vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1

 

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


Chú ý
 : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà nạp là 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


-Nếu người chơi nạp 3 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 3 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 3 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 3 Phần quà của 3 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

 


Chú ý Khi người chơi Nạp Gold 1 lần ở mức Cao Đặc Biệt .

Khi người chơi Nạp 1 lần 500.000 Gold Người chơi sẽ nhận được Như sau :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ PVC  Tuyệt thế   Trầm Phù Chi Kiếm  Mộ Bạch Kiếm ,  Ỷ Thiên Kiếm ,  Phá thiên Du long ,  Bụi gai Tử Vi kiếm
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  5 loại PVC tuyệt thế ở trên .


Khi người chơi nạp 1 lần 1.000.000 Gold Người chơi sẽ nhận được như sau :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mạc Phàm vỏ kiếm ,  Phượng vũ cửu thiên kiếm .
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  2 loại PVC tuyệt thế ở trên .

 

 -

 ***********************************

CẤP VIP  -  SHOPVIP

 

*********************

 

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Vật Phẩm ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold 

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

 

 

Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

WIND[RAIN Server

The start event per week start 00:00 day 25/10/2021 To the 23:59 day 31/10/2021

Server WIND[RAIN

Lever Gold 

Item

Image

number

Load  1000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

1

Load 2000 Gold receive

Tongyuan currency

 

2

Fire washing platform (Lock)

 

2

Load 5000 Gold receive

Tongyuan currency

 

5

Fire washing platform (Lock)

 

5

Copy Fragment

 

2

Royal Furniture

1

Load 10000 Gold receive

Tongyuan currency 

 

10

Fire washing platform (Lock)

 

10

Copy Fragment

 

4

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Load 30000 Gold receive

Tongyuan currency

 

30 

Fire washing platform (Lock)

 

40

Copy Fragment

 

12

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

1

Qionghua Yusheng Fireworks

 

1

Load 50000 Gold receive

Tongyuan currency

 

50

Fire washing platform (Lock)

 

70

Copy Fragment

 

20

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Qionghua Yusheng Fireworks

   1

National day return token

1

Yurong

   1
“Fengyanjian” Fireworks  

1

 

In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 

Name Item Image Number
 reworked Dog Beating Staff (lock ) x1 1
 reworked Dragon Claw (lock ) x1 1


Note
: If the player chooses Part  of gifts with 50000 Gold mark (Ie  Gifts of  Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

 

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 

Name Item Image Number

reworked Dog Beating Staff

(lock )

1
reworked Dragon Claw (lock ) 1


-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  ( Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

NoteIf the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

-If the player loads 3 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 3 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1


Note
: If the player chooses the 3rd part of the 50000 Gold mold (ie 3 gifts of 3 Milestone 50000 Gold, they cannot choose the Items below

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword   ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi x 1 ( No Lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword  x1 ( No Lock ) 1

 

Caution When player Deposit Gold 1 time at Special High.

When the player Loads 1 time 500.000 Gold Players will receive the Following :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Special fashion weapons   [ Gravity Sword ,   Sword of Mubai ,  Heaven Sword Sheath ,  Skyshatter Scabbard ,  Thorn crape myrtle sword ]
Note: Only Choose 1 of the 5 Special Weapon Fashion categories above.
When the player Loads 1 time 1.000.000 Gold Players will receive the Following :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mo fan's scabbard ,  Phoenix Dance nine Sky Sword .

Note: Only Choose 1 of the 2 Special Weapon Fashion categories above.

  

 -

 ***********************************

LERVER VIP  -  VIP SHOP

 

*********************

 

 : Players can not post any item ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.


Chào  Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự Kiện  Máy Chủ Moon (Snow)

 Thời gian sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:00 ngày 25/10/2021 Đến ngày 23:59 ngày 31/10/2021

Máy Chủ Moon

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

1

Nạp  2000 vàng

Thông nguyên tệ

 

2

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

2

Nạp  5000 vàng

Thông nguyên tệ

 

5

Hỏa Cán đài

 

5

Mảnh Thác Bản

 

2

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

1

Nạp  10000 vàng

Thông nguyên tệ

 

10

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

10

Mảnh Thác Bản

 

4

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

 

1

Nạp 30000 vàng

Thông nguyên tệ

  

30

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

40

Mảnh Thác Bản

 

12

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

1

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

1

Nạp 50000 vàng

Thông nguyên tệ

  

50

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

70

Mảnh Thác Bản

 

20

"Thanh Sương Ngưng Ngọc Váy"Gói Quà

 

1

"Quỳnh Hoa Ngọc Thắng" Lễ Hoa

 1

Quốc Khánh Trở Về Lệnh Bài

 

1

Ngọc Dung

 

1

Phượng viêm kiếm pháo hoa

 

1

 

Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3:  Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) X10

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) 10

  

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà  mốc nạp 50000 vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3:  Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 6) X10

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) 1
 Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa )    1
Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7) 10

 

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


Chú ý
 : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà nạp là 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200
Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 1


-Nếu người chơi nạp 3 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 3 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1

 

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 3 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 3 Phần quà của 3 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Võ Kỹ Thái Cực Quyền x 1  (Không Khóa ) 1
Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1 (Không Khóa ) 1


 -

 ***********************************

CẤP VIP  -  SHOPVIP

 

*********************

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Vật Phẩm ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold 

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

*****************************************************

Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

Moon (Snow) Server

The start event per week start 00:00 day 25/10/2021 To the 23:59 day 31/10/2021Server Moon

Lever Gold 

Item

Image

number

Load  1000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

1

Load 2000 Gold receive

Tongyuan currency

 

2

Fire washing platform (Lock)

 

2

Load 5000 Gold receive

Tongyuan currency

 

5

Fire washing platform (Lock)

 

5

Copy Fragment

2

Royal Furniture  

1

Load 10000 Gold receive

Tongyuan currency

 

10

Fire washing platform (Lock)

 

10

Copy Fragment

 

4

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

1

Load 30000 Gold receive

Tongyuan currency

 

30 

Fire washing platform (Lock)

 

40

Copy Fragment

 

12

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

1

Qionghua Yusheng Fireworks

 

1

Load 50000 Gold receive

Tongyuan currency

 

50

Fire washing platform (Lock)

 

70

Copy Fragment

 

20

Qingshuang Ningyu Clothes Gift Pack

 

1

Qionghua Yusheng Fireworks

   

National day return token

   1
Yurong   1
“Fengyanjian” Fireworks  
 1


In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

☯️3: Battle Master Certificate (7) x10

 

Name Item Image Number
 reworked Dog Beating Staff (lock ) x1 1
 reworked Dragon Claw (lock ) x1 1
Battle Master Certificate (7) 10


Note
: If the player chooses Part  of gifts with 50000 Gold mark (Ie  Gifts of  Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

 

☯️1: reworked Dog Beating Staff (lock ) x1

☯️2: reworked Dragon Claw (lock ) x1

 ☯️3: Battle Master Certificate (7) x10

 

Name Item Image Number

reworked Dog Beating Staff

(lock )

1
reworked Dragon Claw (lock ) 1
Battle Master Certificate (7) 10


-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  ( Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

Note: If the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1

 

-If the player loads 3 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 3 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi ( lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) 1


Note
: If the player chooses the 3rd part of the 50000 Gold mold (ie 3 gifts of 3 Milestone 50000 Gold, they cannot choose the Items below

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword   ( No Lock ) x1

 

Name Item Image Number
Reworked Tai Chi x 1 ( No Lock ) 1
Reworked Ghost Shadow Sword  x1 ( No Lock ) 1

 

 

 -

 ***********************************

LERVER VIP  -  VIP SHOP

 

*********************

 : Players can not post any item ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.

Chào  Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự Kiện  Máy Chủ  QMS (JinYong)

 Thời gian sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:30 ngày 25/10/2021 Đến ngày 23:59 ngày 31/10/2021

Máy Chủ QMSJinYong

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Hỏa Cán đài

 

1

Thông nguyên tệ

1

Thuần Dương Phù Kiếm

 

100

Nạp  2000 vàng

Hỏa Cán đài

 

2

Thông nguyên tệ

2

Thuần Dương Phù Kiếm

 

200

Nạp  5000 vàng

Hỏa Cán đài

 

7

Thông nguyên tệ

5

Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

5

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

 

1

Thuần Dương Phù Kiếm

 

500

Nạp  10000 vàng

Hỏa Cán đài

 

10

Thông nguyên tệ

10

Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

 

10

"Lan Huân Bán Cẩm" Lễ Hoa

 

1

Thuần Dương Phù Kiếm

 

1000

Nạp 30000 vàng

Hỏa Cán đài

 

40

Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

 

30

Thông nguyên tệ

30

"Lan Huân Bán Cẩm" Lễ Hoa

 

1

"Quỳnh Tiêu Thường" Lễ Hoa

 

1

Thuần Dương Phù Kiếm

 

3000

Nạp 50000 vàng

Hỏa Cán đài

 

70

Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

 

50

Thông nguyên tệ

50

"Lan Huân Bán Cẩm" Lễ Hoa

1

"Quỳnh Tiêu Thường" Lễ Hoa

1

"Bách Thắng Đao Tiêu" Lễ Hoa

1

"Tầm Khanh Trần" Lễ Hoa

1

Thuần Dương Phù Kiếm

 

5000


Các Mức Nạp Vàng . Nhận Thêm Danh

Vọng Ẩn Thế , Thế Lực  Bao

Nạp 30.000  Vàng  Nhân Thêm 1 Túi Danh Vọng Lễ Bao

Nạp 50.000  Vàng  Nhân Thêm 2 Túi Danh Vọng Lễ Bao

Nạp 100.000  Vàng  Nhân Thêm 4 Túi Danh Vọng Lễ Bao

Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 5 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3:  Thẻ Chiến Trường Vinh Dự (Phẩm 7) X10

☯️4: PVC Đồ Long Đao Tiêu

☯️5: pvc Kim Xà Kiếm Tiêu

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà  mốc nạp 50000 vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ (Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng (Khóa ) x 1

☯️3: Thẻ Chiến Trường Vinh Dự (Phẩm 7) X10

☯️4: PVC Đồ Long Đao Tiêu

☯️5: pvc Kim Xà Kiếm Tiêu 

*********************************

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 3 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần quà nạp là 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Khóa ) x 1

 ☯️3: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200

*****************************

-Nếu người chơi nạp 2 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 2 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng  (Không Khóa) x 1

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 2 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 2 Phần quà của 2 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Long Trảo Thủ  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Võ Kỹ Đả Cẩu Bổng  (Không Khóa) x 1

*********************

-Nếu người chơi nạp 3 Mốc 50000 Vàng và không muốn nhận phần quà  Vật Phẩm Nạp 3 Mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong 2 loại  Vật phẩm dưới đây :

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ (Không Khóa ) x 1

Chú ý : Nếu người chơi Lựa Chọn Phần 3 quà nạp mốc 50000 Vàng ( Tức Là 3 Phần quà của 3 Mốc 50000 Vàng thì sẽ không thể chọn các Vật Phẩm Dưới Đây

☯️1: Võ Kỹ Thái Cực Quyền  (Không Khóa ) x 1

☯️2: Mị Ảnh Võ Kỹ  (Không Khóa) x 1

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Võ Kỹ ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

***************************************************** 

Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

QMS (JinYong)  Server

The start event per week start 00:30 day 25/10/2021 To the 23:59 day 31/10/2021

 

QMSJinYong Server

Lever Gold 

Item

Image

Quantity

Load  1000 Gold receive

Fire washing platform

 

1

Tongyuan currency

1

Pure Yang Sword

 

100

Load 2000 Gold receive

Fire washing platform

 

2

Pure Yang Sword

 

200

Tongyuan currency

2

Load 5000 Gold receive

Fire washing platform

 

5

Tongyuan currency

5

Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers

5

Royal Furniture

 

1

Pure Yang Sword

 

500

Load 10000 Gold receive

Fire washing platform

 

10

Tongyuan currency

10

Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers

10

"Orchid Fragrance Garment" Firework

1

Pure Yang Sword

 

1000

Load 30000 Gold receive

Fire washing platform

 

40

Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers

 

30

Tongyuan currency

30

"Orchid Fragrance Garment" Firework

1

Cloud Attire Fireworks

1

Pure Yang Sword

3000

Load 50000 Gold receive

Fire washing platform

70

Tongyuan currency

50

Old spectrum martial arts upgrade props exchange vouchers

30

"Orchid Fragrance Garment" Firework

 

1

Cloud Attire Fireworks

 

1

Hundred Victory Blade Sheath Small Gift Box

 

1

"Finding Qing Chen" Firework

 

1

Pure Yang Sword

 

5000 


Gold Loading Levels. Get More Names

The Enlightenment, The Force Bag

Load 30,000 Gold For Extra 1 Gift Bag

 Load 50,000 Gold Plus 2 Packs of Feast of Bao Bao

 Load 100,000 Gold For 4 More Celebrities

In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 5 items below:

☯️1: Reworked Tai Chi ( lock ) x1

☯️2: Reworked Ghost Shadow Sword ( lock ) x1

☯️3: Battle Honor Certificate (Level Seven) x10

☯️4: Dragon-Slaying Knife Scabbard

☯️5: Golden Snake Sword Scabbard

Note: If the player chooses Part  of gifts with 50000 Gold mark (Ie  Gifts of  Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️1: Reworked Tai Chi ( lock ) x1

☯️2: Reworked Ghost Shadow Sword ( lock  ) x1

☯️3: Battle Honor Certificate (Level Seven) x10

☯️4: Dragon-Slaying Knife Scabbard

☯️5: Golden Snake Sword Scabbard

*********************************

-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 3 items below:

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

Note: If the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️Reworked Tai Chi  (Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  (Lock ) x1

☯️3: Fire Washing Platform ( Lock ) x 200

***********************************

-If the player loads 2 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 2 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️ : reworked Dog Beating Staff (No lock ) x1

☯️: reworked Dragon Claw (No lock ) x1 

Note: If the player chooses Part 2 of gifts with 50000 Gold mark (Ie 2 Gifts of 2 Milestone 50000 Gold, you cannot select the Items below

☯️ : reworked Dog Beating Staff (No lock ) x1

☯️: reworked Dragon Claw (No lock ) x1

***********************************

-If the player loads 3 Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item 3 Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the 2 items below:

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword  ( No Lock ) x1

Note: If the player chooses the 3rd part of the 50000 Gold mold (ie 3 gifts of 3 Milestone 50000 Gold, they cannot choose the Items below

☯️Reworked Tai Chi  ( No Lock ) x1

☯️: Reworked Ghost Shadow Sword   ( No Lock ) x1

 : Players can not post any effect  ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID 

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.

   

                             

Extended limit Dungeon


 

OLD NEW
7 turn 21 turn
drop x1 drop x2
limit time no limit

 

 

Support item join other school, hide school ...

 1. 1. Login : http://nine.mmorpg.vnlets.com/news/


  and pick language 

 2. 2. Set server and choose menu change item 3. 3. Pick item and change
  NOTE : Item have price point webshop
  Point webshop have : 5% top-up gold,event, PR to friend ...
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

                       Hỗ trợ gia nhập ẩn thế , thế lực , ...
  1. Đăng nhập tài khoản
  2. Chọn server 
  3. Chọn item trong danh mục
  Chú ý : phải chọn server trước khi đổi item 
  Nếu chọn sai server, BQT sẽ ko chịu trách nhiệm
  -----------------------------------------------------------------------

SUPPORT EXCHANGE ITEM IN WEBSHOP

 Time : No limit
 Guide 
- Login webshop : http://nine.mmorpg.vnlets.com
- Pick language, pick server want exchange
- Exchange item 

Note : CAN PICK SERVER FIRT 
If not pick server, maybe lost item


SUPPORT NPC EXCHANGE INNER, SKILL ...


 Time : no limit

  Guide : Find npc Elders of the martial ( truyền công trưởng lão ) and exchange item 

OLD NEW
100%  30% - 50%


AOW PRIVATE !