Thiên Sơn

http://9y.bfage.com/img/201508/tsp.png

Tương truyền Thiên Sơn Phái sáng lập ra môn phái tại Nguyên Triều những năm cuối , khai sơn tổ sư là một vị Giang Nam du hiệp , cậy tài khinh người , khác biệt tục lưu . Thuở thiếu thời du lịch danh sơn Đại Xuyên , si tâm hướng kiếm , đi tới núi Thiên Sơn ngộ ra được một bộ Kiếm Pháp , nay chính là Thiên Sơn Kiếm Pháp danh chấn giang hồ . Cuối thời nha Nguyên chiến loạn không ngừng , giang hồ rung chuyển , Hắn ta quyết định trở lại núi Thiên Sơn , cũng tại Thiên Sơn lập ra Thiên Sơn Phái.

 

 • TỔNG QUAN

 

 • Đặc điểm : Trung lập
 • Vũ khí : Quyền pháp – Đơn kiếm – Song kiếm
 • Định vị : Cận chiến
 • Võ học trấn phái : Thiên Sơn Kiếm Pháp 
 • Đặc điểm võ học : Xuất chiêu nhanh , liên hoàn khống chế.
 • Điều kiện nhập môn : Vô môn phái , danh vọng hồ đạt 383

 

Các chỉ số cơ bản 

(Theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ hướng 12h : Lực tay ,canh khí ,Nội tức ,Thân pháp , Thể phách)

 

 

 • NỘI CÔNG

 

 

 

 • NỘI 1 : Hàn Phách Quyết

 

 

Trên nền tảng dòng sông băng lưu động ngộ đạo mà đến , sông băng chi diệu, ở chỗ tĩnh trung có động, mặt ngoài bất động, lớp băng dưới mạch nước ngầm mãnh liệt, hàn phách quyết đến sông băng chi tinh túy, ngưng trọng kiêm biến ảo vô thường, cực cụ uy lực.

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 36

 

 • NỘI 2 : Nguyệt Lạc Lục 

 Một công pháp từ Tây Vực truyền vào cổ xưa.Anh trăng dụ tâm, hiện tâm cũng vô tâm. Nếu đạt tới tối cao cảnh “Người ngưu không thấy khi, bích ánh mặt trời sáng tỏ” là lúc, tắc phòng ngự cực cường nhưng tự động hộ thể, công pháp lấy nhu khắc cương

 

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 36
 

 • NỘI 3 : Linh Nhạn Lục 

 

 

Thiên Sơn phái cao nhân căn cứ một vị vân du thiền sư sở thi triển chim nhạn công diệu ngộ, nhẹ nhàng tường động, địch cường tắc nhược, địch nhược tắc cường, thu pháp tùy tâm. Đến nhất thượng thừa nông nỗi, tắc nội lực nhìn như miên nhược, lại cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận.

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 36

 

 • NỘI 4: Mai Ảnh Sao 

 

Mấy chục năm trước, Thiên Sơn phái lánh đời cao nhân với Thiên Sơn nhai trong động bế quan hai mươi năm, từ Thiên Sơn hàn mai thái độ trung tự nghĩ ra tao nhã nội công tâm pháp. Tu luyện người cần thiết có tốt nhất nội công nền tảng, lấy xảo mượn lực, công ngoại hóa công, tinh diệu vô cùng.

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 49


 

 • NỘI 5: Vân Thiên Phổ 

 

Mấy chục năm trước, Thiên Sơn phái lánh đời cao nhân với Thiên Sơn nhai trong động bế quan hai mươi năm, từ Thiên Sơn hàn mai thái độ trung tự nghĩ ra tao nhã nội công tâm pháp. Tu luyện người cần thiết có tốt nhất nội công nền tảng, lấy xảo mượn lực, công ngoại hóa công, tinh diệu vô cùng.

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 49


 

 • NỘI 6: Lôi âm thần điển

 

Thiên Sơn trấn phái nội công tuyệt học, cũng là trong chốn giang hồ nhất thần bí nội công tâm pháp. Tương truyền Thiên Sơn phái cao thủ đứng đầu cũng chỉ có ít ỏi mấy vị có thể luyện thành, tu đến đại thành bật hơi như kiếm, không gì phá nổi, đào đào khí lãng thậm chí nhưng dẫn phát tuyết lở tai ương.

  • Thuộc tính : Thái cực
  • Tầng cao nhất : 49 

 • VÕ HỌC

 

 

VONG XUYÊN KIẾM PHÁP 

 

 

 • Binh khí : Song kiếm
 • Cự ly : Cận chiến
 • Thuộc tính : Thái Cực
 • Đặc tính : Giảm nội lực địch , đánh bay
 • Tầng cao nhất : 13
 • Kĩ năng :

  CHI TIẾT:                      

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

LOẠI CHIÊU

ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ

 

Phân Phân Nhiễu Nhiễu Toả Thiên Phong

Thực chiêu

Múa kiếm đánh trúng mục tiêu gây nhu sát thương , Trúng mục tiêu chưa đỡ đòn , mỗi hit sẽ Hấp Thụ nội lực mục tiêu

 

Oanh Oanh Liệt Liệt Bá Thiên Hạ

Hư chiêu

Vung song kiếm phía trước phạm vi 5M gây nhu sát thương , phá thủ thành công sẽ giảm 2% nội lực mục tiêu

 

Phong Phong Vũ Vũ Khiếu Sơn Hải

Thực chiêu

★☆

Vung đòn song kiếm về phía trước 15M , không đỡ đòn sẽ bị đánh bay

 

Tiêu Tiêu Sái Sái Đoạn Hồng Trần

Nộ chiêu

★★☆

Cầm kiếm mua liên tục đánh trung mục tiêu gây nhu sát thương . Mỗi hit sát thương bằng 0.1 lần nội lực đã mất của mục tiêu

 

Triêu Triêu Mộ Mộ Nhu Đoàn Tràng

Thực chiêu

Vung song kiếm phía trước khiến địch chưa đỡ đòn nhận hiệu ứng 

Lưu Thất Nội Lực duy trì 7s

 

Tinh Tinh Điểm Điểm diệt thương mang

Thực chiêu

★☆

Xoay kiếm tạo sóng gây sát thương địch 5m phía trước , Mỗi hit sát thương bằng 0.1 lần nội lực đã mất của mục tiêu , Xuất chiêu hoàng bá thể , tiêu hao 1 tầng Tiêu Hồn và Đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn

 

Minh Minh Bạch Bạch chuyển càn khôn

Giá chiêu

★★

Sử dụng lần 1 nhận hiệu ứng Chuyển Càn , lần 2 Chuyển Khôn.

-Chuyển càn : Chống đỡ thành công cộng dồn 12 tầng khiến mục tiêu giảm HP và MP , cấm kinh công 5s

-Chuyển Khôn : Tương tự nhưng giảm 30 điểm kinh công  và 30% sát thương

 

Hoảng Hoảng Hốt Hốt Ám Tiêu Hồn

Thực chiêu

★☆

Song kiếm đánh trúng mục tiêu gây nhu ST , nếu nội lực bản thân cao hơn mục tiêu , gây cho hắn trạng thái Cương Trực , trúng mỗi hit gây cho mục tiêu Tiêu Hồn , Mỗi tầng tăng 5% tỉ lệ bạo kích và 0.1% mana đã mất của mục tiêu , Hit cuối cùng trong nháy mắt dịch chuyển đến sau lưng mục tiêu chưa đỡ đònCỬU NGHI KIẾM PHÁP

 

 

 • Binh khí : Đơn kiếm
 • Cự ly : Cận chiến
 • Thuộc tính : Thái Cực
 • Đặc tính : Đánh bay liên tục
 • Tầng cao nhất : 13
 • Kĩ năng : 

 

 CHI TIẾT:                        

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

LOẠI CHIÊU

ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ

 

Nhân Diêu Hải Thâm

Thực chiêu

Cầm kiếm vung về phía trước 5m gây ngoại công sát thương ,  đánh trúng mục tiêu không đỡ đòn nhận Nhân Diêu Hải Thâm , tăng tốc độ duy chuyển 10% duy trì 5s

 

Sơn Băng Thuỷ Nguyệt

Hư chiêu

Cúi thân đánh xuống với mục tiêu phía trước , gây ngoại công sát thương , phá thủ thành công đánh bay mục tiêu

 

Nghiêu Thuấn Thiền Vũ

Thực chiêu

★★☆

Dùng kiếm chém liên tục vào mục tiêu , gây sát thương ngoại công . Có thể dùng kinh công để tiếp cận nhanh mục tiêu

 

Thất Long Dịch Hổ

Giá chiêu

★☆

Chống đỡ thành công nhận Thất Long Dịch Hổ , thi triển kèm theo 20 sát thương ngoại công (tăng theo uy lực cận thân) duỳ trì 10s

 

Đỗng Khóc Viễn Vọng

Khí chiêu

★★

Vận khí tại kiếm , cho bản thân tăng thêm Đỗng Khóc Viễn Vọng , phản lại sát thương vào địch nhân , duy trì 8s

 

Đế Tử Khấp Vân

Thực chiêu

★★

Múa kiếm nhẹ , gây sát thương ngoại công lên mục tiêu phía trước 10m , không đỡ đòn bị hất tung

 

Đề Yên Khiếu Vũ

Thực chiêu

★★

Nhảy lên trảm mục tiêu trên không , gây sát thương ngoại công(chỉ đánh được mục tiêu ở trên không)

 

Cửu Nghi Liên Miên

Nộ chiêu

★★★

Lăng không phiêu dật , đối với mục tiêu gây sát thương ngoại công 


NGŨ LINH PHỔ

 

 

 • Binh khí : Quyền Pháp
 • Cự ly : Cận chiến
 • Thuộc tính : Thái Cực
 • Đặc tính : Rắn hạc , hổ hạc , liên tục đập nện
 • Tầng cao nhất : 13
 • Kĩ năng : 

 

 CHI TIẾT:                        

 

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

LOẠI CHIÊU

ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ

 

Hạc Trường Phù Đoản

Thực chiêu

★★☆

Quyền pháp đánh trúng mục tiêu gây dương sát thương , tại Xà Hạc Song Hành chiêu thức cuối cùng có thể đánh ngã địch không đỡ đòn

 

Xà Ánh Bôi Cung

Hư chiêu

Hiết bộ đê dẫn chưởng , trong phạm vi 5m phía trước gây dương sát thương , phá thủ thành công cấm kinh công 3s , Xà Hạc Song Hành nếu tồn tại địch sẽ nhiệm độc trong 5s tốc độ di chuyển giảm dần 

 

Long Nộ Huyễn Dã

Nộ chiêu

★★☆

Rồng hí vực sâu , mê tung xông trận chuỳ , đánh trúng địch gây dương sát thương , mỗi lần đánh trúng tăng 1 tầng Tam Chuyển Thú Kình

 

Báo Biến Long Tương

Giá chiêu

★★

Đoạt mệnh liên hoàn xuyên tâm thối , trong phạm vi 5m phía trước gây dương sát thương , nếu không đứt đoạn đánh lui địch không đỡ đòn , tiêu hao 3 tầng Tam Chuyển Thú Kình , xuất chiêu hoàng bá thể . 

Hồ Hạc Song Hình tồn tại chiêu thức ảnh hưởng đến mục tiêu không thể đỡ đòn

 

Xà Hành Hạc Lệ

Gía chiêu

★★

Khi thi triển bản thân nhận được Xà Hạc Song Hành

Chiêu thức biến đổi thành [ Hổ Thể Hạc Minh ] 

Xà Hạc Song Hành gia tăng [Hạc Trường Phù Đoản] , [Xà Ảnh Bội Cung] .

Khi chiêu thức thi triển thành công tăng 1 tầng Tam Chuyển Thú Kình

Đối với phạm vi 5m phía trước gây dương sát thương

 

Hổ Khiếu Phong Sinh

Thực chiêu

★★

Ngạ hổ phác thực , đánh trung mục tiêu gây dương sát thương ,  Tại Hổ Hạc Song Hình , xuất chiêu ở tốc độ cao , tăng cao khả năng áp sát và xuất chiêu


THIÊN SƠN KIẾM PHÁP(TRẤN PHÁI)

 

 

 • Binh khí : Đơn kiếm
 • Cự ly : Cận chiến
 • Thuộc tính : Thái Cực
 • Đặc tính : Khống chế , đóng băng.
 • Tầng cao nhất : 10
 • Kĩ năng : 

  CHI TIẾT:                        

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

LOẠI CHIÊU

ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ

 

Hoành Tuyết Đoạn Phong

Thực chiêu

★★★★

Tạo ra một tường băng gây nhu sát thương , lần đầu trúng đích cùng tiến vào tường băng bên trong phạm vi bị định thân 3s đồng thời cấm sử dụng chiêu ám khí ,  tường băng tồn tại 10s , tạo hiệu ứng Thái Dương Chân Khí , tường băng vỡ sẽ đánh bay bên trong phạm vi của nó , đồng đội trong phạm vi tăng 20% tốc độ di chuyển và 20% tỉ lệ chính xác. Nếu mục tiêu đang trong trạng thái Mặt Trời , Thái Âm Chân Khí thì âm dương hợp nhất , tỉ lệ né + sát thương giảm xuống 5 lần duy trì 7s

 

Phi Lăng Cửu Tiêu

Thực chiêu

★★★★

Nghiêng người xuất kiếm gây nhu sát thương , mục tiêu chưa đỡ đòn bị đóng băng , mục tiêu trên không thì ngã xuống đất. Nếu mục tiêu đang trong trạng thái Mặt Trời , Thái Âm Chân Khí thì âm dương hợp nhất , tỉ lệ né + sát thương giảm xuống 5 lần duy trì 7s

 

Vạn Lý Băng Phong

Nộ chiêu

★★★★★

Dậm chân xuất trảm , đối với mục tiêu gây nhu sát thương , Xuất thủ trong 6m khiến mục tiêu dính hiệu ứng Băng Phong , hit cuối cùng đánh bay mục tiêu

 

U Liên Vân Hoàn

Thực chiêu

★★☆

Vô ảnh xuyên trảm , đánh 7 đòn gây nhu sát thương , hit cuối cùng không đỡ đòn gây hiệu ứng Thái Dương Chân Khí. Nếu mục tiêu đang trong trạng thái Mặt Trời , Thái Âm Chân Khí thì âm dương hợp nhất , tỉ lệ né + sát thương giảm xuống 5 lần duy trì 7s

 

Băng Phong Sơ Hồng

Hư chiêu

★★★

Xoay người xoáy kiếm gây nhu sát thương , phá thủ thành công đánh bay kẻ địch

 

Lẫm Tuyết Không Lạc

Thực chiêu

★★☆

Giơ kiếm tuyết bay , kiếm khí huýt dài , gây nhu sát thương , mục tiêu không đỡ đòn nhận hiệu ứng ứng Thái Dương Chân Khí. Nếu mục tiêu đang trong trạng thái Mặt Trời , Thái Âm Chân Khí thì âm dương hợp nhất , tỉ lệ né + sát thương giảm xuống 5 lần duy trì 7s

 

Đề Yên Khiếu Vũ

Thực chiêu

★★☆

Khiếm khí liên sóc , phi thân liên trảm , đánh ra ba đòn kiếm khí gây nhu sát thương

 

Cửu Nghi Liên Miên

Giá chiêu

★★

Đỡ đòn thành công tăng 1 tầng Băng Hàn Chi Khí , cộng dồn 10 tầng , sau 10 tầng sẽ phóng thích , bản thân dính hiệu ứng Băng Phong miễn nhiễm toàn bộ sát thương từ người chơi  và khống chế bản thân thời gian điều tưc 20s.Sử dụng bộ khác sẽ xoá buff này
THIÊN NHẠC KIẾM PHÁP(MẬT TRUYỀN)

 

 

 • Binh khí : Song kiếm
 • Cự ly : Cận chiến
 • Thuộc tính : Thái Cực
 • Đặc tính : Băng kiếm , choáng địch , khống chế
 • Tầng cao nhất : 10
 • Kĩ năng : 

  CHI TIẾT:                        

 

HÌNH ẢNH

TÊN KỸ NĂNG

LOẠI CHIÊU

ĐÁNH GIÁ

HIỆU QUẢ

 

Mộ Tuyết Tuý Hoan Niên

Thực chiêu

★★☆

Múa kiếm mà lên ,  đánh trúng mục tiêu gây âm sát thương , chiêu thức đánh trúng địch dính hiệu ứng Bảo Sáo Lộ Giảm Tốc , địch không đỡ đòn đánh ngã , chiêu thức đánh rơi mục tiêu trên không. 

 

Tuyết Ám Điêu Kỳ Hoạ

Nộ chiêu

★★★★

Liền gọt địch nhân gây âm sát thương , kèm hiệu ứng Bảo Sáo Lộ Giảm Tốc , ảnh hướng tới địch nhân kèm sát thương nhất định 

 

Băng Liên Hiểu Thanh Huy

Giá chiêu

★★

Đỡ đòn thành công nhận trạng thái Thanh Uy , Khiến địch giảm tốc 5% , nội công phòng ngự giảm 3% duy trì 5s cộng dồn 5 tầng

 

Nộ Đào Quyền Suơng Tuyết

Thực chiêu

★★

Song kiếm cắm xuống đất , đối với địch nhân phạm vị bên trong chịu âm sát thương , đồng thời đánh ngã địch , không thể dùng trên không

Trạng thái xuất chiêu hoàng bá thể

 

Lạc Tuyết Nhiễm Ly Thương

Thực chiêu

★★☆

Lạc tuyết rơi xuống đất phạm vi 5m xung quanh gây âm sát thương , đồng thời gây choáng 2s cho địch không đỡ đòn  , gây cấm khinh công , tồn tại 7s.

Nếu bản thân cách quá xa Lạc Tuyết Kiếm 20M chiêu thức đổi thành [ Cấp Tuyết Vũ Hồi Phong ] bản thân di chuyển tới Lạc Tuyết Kiếm , phá vỡ Lạc Tuyết đồng thời đánh bay địch

 

Hạo Oản Ngưng Sương Tuyết

Thực chiêu

★★★

Dạo bước múa kiếm gây âm sát thương , có thể dùng khinh công tiếp cận mục tiêu

 

Tuyết Lạc Văn Thanh Thu

Hư chiêu

★★☆

Lăng không lao đến mục tiêu gây âm sát thương , phá phòng thành công tăng thêm trạng thái Tuyết Lạc : tốc độ di chuyển giảm xuống mức thấp nhất , sau 5s dần hồi phục

 

Sương Tuyết Tễ Hàn Tiêu

Thực chiêu

★★

Kiếm khí khuấy động đối phương 20m phia trước gây âm sát thương , nếu địch không đỡ đòn gây trạng thái Hàn Tiêu 

Hàn Tiêu : duy trì tạo S.thương , giảm tốc 20% duy trì 7s

 

 • THỜI TRANG

 

 

Hoành Vân Cốc

 

Số người

Điều kiện

Vật phẩm

12  

Thực lực : Đăng phong đạo cưc trở lên

Mở Cửu âm chí Trấn phái

 Người chơi tiến vào cấm địa , cùng NPC Chu nghị đối thoại sau đó có thể lựa chọn Tần Vương tuyến mở ra cách chơi

Giang hồ võ học : Yên Vân loạn bụi đao, loạn thế tám mưu, năm vĩ kiếm quyết, giang hồ tuyệt kỹ trang sách

Nội công giang hồ  - Tâm trai bí chữ triện cùng tàn quyển,

cổ phổ tàn quyển ( Thái Cực quyền, Long trảo thủ, Đả cẩu bổng, Thánh hỏa lệnh, Huyết hải ma đao  )

Lục Hợp trận,

Cổ phổ võ kỹ bao ( Thái Cực quyền, Long trảo thủ, Đả cẩu bổng pháp, mị ảnh kiếm pháp )

La Hán quyền võ kỹ, tuyết trai kiếm pháp võ kỹ, bồi phong đao quyết võ kỹ,

Túi nội công giang hồ tàn quyền, Đài chế tạo cấp 2, phác cụ , ...

 

Chú ý

1. Cấm địa thực lực sẽ căn cứ Cửu Âm chí cải biến mà sửa đổi độ khó, chênh lệch thực lực sẽ làm giảm tỉ lệ rớt đồ

2. Hoành Vân Cốc cấm địa điều chỉnh làm Tần Vương tuyến cùng Công Thâu huyền tuyến, người chơi chỉ có thể lựa chọn một  cách chơi tiến hành thể nghiệm, hàng tuần, hệ thống tự thiết lập lại .

Long trảo thủ

【Long trảo thủ 】-【 Thiền tâm 】 
【 Nã Vân - Thiền tâm 】: Sát thương tăng; Tăng phạm vi sát thương; tối đa tăng 10m .
【 Đào Hư - Thiền tâm 】: Sát thương tăng; Nếu mục tiêu tồn tại " Khuyết " sẽ bị phong chiêu .
【 Thủ Khuyết - Thiền tâm 】:Sát thương tăng; Nếu bản thân HP <50%, đánh rới mục tiêu trên không - bỏ qua đỡ đòn đồng thời tăng thêm sát thương cực đại.

Chú ý : sau khi trang bị 3 võ kỹ 【 Thiền tâm 】  , Hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh của Long Trảo Thủ sẽ phát sinh cải biến .

Thái Cực Quyền

【 Thái Cực quyền 】--【 Vô Vi 】

【 Da Mã Phân Tông - Vô Vi 】: Sát thương tăng; HP thấp hơn 50% và thành công chống đỡ sau 5 Giây ra chiêu,đánh bay kẻ địch.

【 Giao Long Xuất Hải - Vô Vi 】: Sát thương tăng; Chiêu thức cũng có thể tại không trung thi triển, đỡ đòn thành công sau 5s ra chiêu, khiến kể địch bị phong chiêu.

【 Khai Thái Cực - Vô Vi 】: Sát thương tăng; Tầm sát thương tăng thêm 6m.

Chú ý : Sau khi trang bị 3 võ kỹ - 【 Vô Vi 】 , Hiệu ứng và hoạt ảnh bộ kỹ năng sẽ thay đổi .

 

Ngọc Nữ Kiếm Pháp

【 Ngọc Nữ Kiếm Pháp 】--【 Huyễn Nguyệt 】
【 Uyển chuyển mày ngài - Huyễn Nguyệt 】: Sát thương tăng; phạm vi sát thương tăng thêm 2m
【 Kiều như Kinh Long - Huyễn Nguyệt 】: Sát thương tăng; phạm vi sử dụng tăng thêm 5m
【 Lãng Tích Thiên Nhai - Huyễn Nguyệt 】: Bản thân tồn tại " Ám Kình ", đỡ đòn thành công, bản thân có thể đạt được một tầng"Người nhẹ như yến - Huyễn Nguyệt"Hiệu quả: Đề cao 6% Nội công tỉ lệ chính xác, duy trì 10s, nhiều nhất xếp chồng 5 Tầng  

Chú ý : Sau khi trang bị 3 võ kỹ - 【 Huyễn Nguyệt】 , Hiệu ứng và hoạt ảnh bộ kỹ năng sẽ thay đổi .
 

Đả Cẩu Bổng Pháp

【 Đả cẩu bổng pháp 】-【 Trục cẩu 】 
【 Chó miệng nhổ răng - Trục cẩu 】: Sát thương tăng; Khi tấn công bị ngắt chiêu, tự thân miễn tổn thương 50%, duy trì 6s
【 Khoái Kích Cẩu Đồn - Trục cẩu 】: Sát thương tăng; Nếu kẻ địch không phòng ngự, cấm khinh công 1s 
【 Áp Biển Cẩu Bối - Trục cẩu 】: Sát thương tăng; Nếu mục tiêu tồn tại Buff, giảm 30% phòng ngự Nội - Ngoại , duy trì5 Giây

Chú ý : trang bị 3 võ kỹ sẽ phát sinh cải biến về hoạt ảnh chiêu thức .

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

【 Động thiên tiêu pháp 】-【 Tiêu âm 】
【 Lượn lờ dư âm - Tiêu âm 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Phá phòng khứ trừ định thân hiệu quả, biến thành đánh bại mục tiêu 
【 Phản chiếu sóng xanh - Tiêu âm 】: Sát thương tăng; Tại bình chướng phạm vi bên trong mục tiêu giảm tốc 30%, lại không cách nào sử dụng khinh công 
【 Phượng Hoàng lai nghi - Tiêu âm 】: Sát thương tăng; Chiêu thức biến thành đơn thể, sử dụng 【 Phản chiếu sóng xanh ( Tiêu âm )】 Sau khôi phục quần thể chiêu thức lại nhưng đánh bại tại 【 Phản chiếu sóng xanh ( Tiêu âm )】 Bên trong bị ảnh hưởng chưa chống đỡ mục tiêu 
【 Ngọc Ảnh Phong âm thanh - Tiêu âm 】: Sát thương tăng; Giảm bớt chiêu thức điều tức thời gian 5 Giây, thi triển chiêu này thức mau lẹ hơn, chiêu thức trúng đích chưa chống đỡ đầu tiên mục tiêu khiến cho mê muội 3 Giây, lại cấm khinh công thời gian gia tăng 1 Giây

Chú ý : sau khi trang bị đủ võ kỹ, hoạt ảnh chiêu thức và hiệu ứng sẽ thay đổi toàn bộ.

Diêm Vương Thiếp

【 Diêm Vương Thiếp 】-【 Quỷ ngục 】 
【 Mạnh bà rót canh - Quỷ ngục 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Tổn thương thuộc tính cải thành ngoại công, chiêu thức điều tức thời gian giảm bớt 2 Giây.
【 Diêm Vương ném bút - Quỷ ngục 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Tăng lên chiêu thức thi triển tốc độ, tổn thương thuộc tính cải thành ngoại công, trúng đích chưa chống đỡ mục tiêu khiến cho giảm tốc, cấm khinh công 2 Giây, như mục tiêu tồn tại oan hồn lại chưa chống đỡ, thì khiến cho cứng ngắc 1.5 Giây.
【 Vô thường run run - Quỷ ngục 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Mỗi lần trúng đích chưa chống đỡ mục tiêu giảm bớt 【 Oan hồn quấn chân 】, 【 Sát Thần đương đạo 】3 Giây, 【 Mạnh bà rót canh 】1 Giây kỹ năng thời gian cooldown, cũng đánh lui chưa chống đỡ mục tiêu.
【 Oan hồn quấn chân - Quỷ ngục 】: Thi triển chiêu thức vô ảnh vô tức, âm thầm bố trí cạm bẫy, tăng lên cạm bẫy phạm vi bán kính 1 Gạo, đối tiến vào cạm bẫy nhiều nhất 5 Cái mục tiêu định thân đồng thời phong chiêu 3 Giây 
【 Sát Thần đương đạo - Quỷ ngục 】: Thi triển chiêu thức vô ảnh vô tức, âm thầm bố trí cạm bẫy, tăng lên cạm bẫy phạm vi bán kính 1 Gạo, cạm bẫy bạo tạc lúc nổ bay phát động phạm vi bên trong nhiều nhất 5 Cái chưa chống đỡ mục tiêu

Chú ý : sau khi trang bị đủ võ kỹ, hoạt ảnh chiêu thức và hiệu ứng sẽ thay đổi toàn bộ.

Huyết sát đao pháp

【 Huyết sát đao pháp 】--【 Hành hình 】

【 Đuổi tận giết tuyệt - Hành hình 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Chiêu thức tầm bắn tăng lên 2 Gạo  

【 Đao quang huyết ảnh - Hành hình 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công càng nhanh chóng hơn tiếp cận đối thủ  

【 Giết chết bất luận tội - Hành hình 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Trúng đích chưa chống đỡ địch nhân có thể dùng giảm tốc 5 Giây, tự thân khí huyết càng thấp, giảm tốc hiệu quả càng tốt

Chú ý : sau khi trang bị đủ võ kỹ, hoạt ảnh chiêu thức và hiệu ứng sẽ thay đổi toàn bộ.

Đoạt mệnh thập tam kiếm

【 Đoạt mệnh thập tam kiếm 】--【 Sâm la 】 
【 Kiếm ra phong hầu - Sâm la 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Kỹ năng biến thành đơn thể; Địch nhân tồn tại khóa cổ vận may máu nội lực hồi phục tỉ lệ giảm xuống 40% 
【 Lui bước phản yến - Sâm la 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Tiếp tục thụ thương cùng mê muội ảnh hưởng phạm vi đề cao đến 10 Gạo  
【 Thí thần diệt phật - Sâm la 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Chiêu thức khởi động lúc như mục tiêu HP tại 70% Trở lên lại chưa chống đỡ, thì thí thần diệt phật một kích cuối cùng đem đánh bại nên mục tiêu  

Chú ý : sau khi trang bị đủ võ kỹ, hoạt ảnh chiêu thức và hiệu ứng sẽ thay đổi toàn bộ.

Thần tiễn cửu sách

【 Thần tiễn cửu sách 】--【 Tâm nhãn 】

【 Trần âm đàm tiễn - Tâm nhãn 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Tăng lên chiêu thức ảnh hưởng phạm vi đến 25 Gạo  

【 Gấu mương săn hổ - Tâm nhãn 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Chiêu thức hồi khí thời gian giảm xuống 3 Giây, tại chỗ gần cũng có thể đả thương địch thủ

【 Kỷ Xương treo rận - Tâm nhãn 】: Hơi tăng lên chiêu thức tổn thương; Ba mũi tên quy về một tiễn, chiêu thức thi triển mau lẹ hơn  

Chú ý : sau khi trang bị đủ võ kỹ, hoạt ảnh chiêu thức và hiệu ứng sẽ thay đổi toàn bộ.

Thiên Sơn Kiếm Pháp

 

【 Thiên Sơn Kiếm Pháp】--【 Băng phong 】

【 Lẫm Tuyết Không Lạc - Băng phong  】 : Sát thương chiêu thức tăng, nếu kẻ địch ko phòng ngự, bị giảm tốc 25%

【 U Liên Vân Hoàn - Băng phong  】: Sát thương chiêu thức tăng , đồng thời tốc độ xuất chiêu tăng mạnh

【 Hoành Tuyết Đoạn Phong - Băng phong  】: Sát thương tăng, đồng thời tạo ra 1 tường băng ( đóng băng mục tiêu), đồng đội ở gần tường băng tăng mạnh chính xác và tốc độ di chuyển, duy trì 7s

 

Hoa Thần Thất Thức

【 Hoa thần thất thức 】--【 Tiếp mộc 】

【 Khô mộc sinh hoa - Tiếp mộc 】 : Sát thương tăng ; thời gian hồi chiêu giảm 2s; Thi triển " Phi tinh đới nguyệt " không cần điều tức.

【 Di hoa tiếp ngọc - Tiếp mộc 】 : Sát thương tăng; 

【 Thần quỷ mặc địch - Tiếp mộc 】 :  Sát thương tăng; khi tấn công nhận thêm trạng thái " Điệp mang " ; tăng cao tỉ lệ chính xác và Miễn dịch trạng thái 

Chú ý : sau khi trang bị đủ 3 võ kỹ, sẽ kích hoạt hiệu ứng ẩn ; toàn bộ hoạt ảnh chiêu thức sẽ cải biến .

 

 

Tịch tà kiếm pháp

【 Tịch tà kiếm pháp 】--【 Diệt tà 】

【 Lưu tinh phi đọa -Diệt tà 】 : Sát thương tăng; tăng nhẹ thời gian hôn mê ;

【 Giang thượng lộng địch -Diệt tà 】: Sát thương tăng; tăng cao tốc độ tấn công;

【 Phi yến xuyên liễu -Diệt tà 】 : sát thương tăng; chiêu thức thi triển ko tổn " Tà khí " ;

Chú ý : trang bị đủ 3 võ kỹ, sẽ kích hoạt hiệu ứng, thay đổi toàn bộ hoạt ảnh chiêu thức .

Tịch tà kiếm pháp

【 Tịch tà kiếm pháp 】--【 Diệt tà 】

【 Lưu tinh phi đọa -Diệt tà 】 : Sát thương tăng; tăng nhẹ thời gian hôn mê ;

【 Giang thượng lộng địch -Diệt tà 】: Sát thương tăng; tăng cao tốc độ tấn công;

【 Phi yến xuyên liễu -Diệt tà 】 : sát thương tăng; chiêu thức thi triển ko tổn " Tà khí " ;

Chú ý : trang bị đủ 3 võ kỹ, sẽ kích hoạt hiệu ứng, thay đổi toàn bộ hoạt ảnh chiêu thức .

UPDATE

UPDATE

UPDATE