Nạp Tiền Lần Đầu Nhận Ngay Quà Khủng - First Deposit to receive the gift of Terror ( Server - Sword )

12/02/2020

 


Nạp Tiền Lần Đầu Nhận Ngay Quà Khủng

 

Thời Gian Bắt Đầu Sự Kiện: 19:00  Ngày 20/7/2018

Phần Thưởng Cho Sự Kiện Nạp lần Đầu

Mốc Vàng Phần Thưởng Vật Phẩm
1.000 Vàng 90 x Hứ Nguyệt Kết . x1 Võ Học 99 (Ngẫu Nhiên) . Binh Lục Thượng x194  
37.500 Vàng 90 x Hứ Nguyệt Kết . x1 Võ Học 99 (Ngẫu Nhiên) . Binh Lục Thượng x194 . Khinh Công Bách Điểu Lăng Vân x1
65.000 Vàng 90 x Hứ Nguyệt Kết . x1 Võ Học 99 (Ngẫu Nhiên) . Binh Lục Thượng x194 . Khinh Công Hằng Tiêu Bướm Luyến Hoa

Lưu ý : Không Nạp Tích Lũy

 

*********************************************************************

First Deposit to receive the gift of Terror

 

Time Gian Start Event : 19:00 Ngày 20/7/2018

Rewards for First Load Event

Gold level Reward  ITem
1.000 Gold 90 x Wishing Knot . x1 martial arts (random) . Bai Xiao sheng's weapon Manual (Superior) x194
37.500 Gold 90 x Wishing Knot . x1 martial arts (random) . Bai Xiao sheng's weapon Manual (Superior) x194 . Lying Skill Fly high x1
65.000 Gold 90 x Wishing Knot . x1 martial arts (random) . Bai Xiao sheng's weapon Manual (Superior) x194 . Lying Skill Fly high x1

Note: Do not Load Accumulation.

 

Thay Mặt BQT ,G M Chúc các vị Đại Hiệp Chơi game vui vẻ.

On behalf of Management, G M Wish you have fun playing.