Opening Gold Top up Function at [ SKY ] Server - Khai Mở Chức Năng Nạp Gold Tại Máy Chủ [ SKY ]

02/05/2023

Dear heroes

AGE OF WUSHU Private Opening Gold Top up Function at [ SKY ] Server This must be what all the dignitaries here are waiting for.

Opening Gold Top up Function at [ SKY ] Server  

Time:

  •  10:00   29/4/2023

Range:

  • Server : [ SKY ].

Content:

             Opening Gold Top up Function
             Opening Vip Accumulation Function.
             Opened Top Loaded Gold Race Function

 

 

 

Chư vị nhân sĩ,

Cửu Âm Chân Kinh Private Khai Mở Chức Năng Nạp Gold Tại Máy Chủ [ SKY ] . Đây hẳn là điều mà tất cả quý nhân sĩ nơi đây đều đang ngóng chờ. 

Khai M Chức Năng Nạp Gold Tại Máy Chủ [ SKY ]

Thời gian

  •     10:00   Ngày 29/4/2023

Phạm vi

  • Máy chủ : [ SKY ] .

Nội dung

             Khai M Chức Năng Nạp Gold
             Khai M Chức Năng Tích Lũy Vip.
             Khai M Chức Năng Đua Top Nạp Gold

 

Let's continue to explore the world of Inner arts especially exciting with Advanced School Inner at AGE OF WUSHU Private!

 

Have a good time with AGE OF WUSHU Private!