Process Support Players - Quy Trình Hỗ Trợ Người Chơi

29/06/2019

Process Support Players - Quy Trình Hỗ Trợ Người Chơi

 

In order to help players easier to report errors, request in-game, e.t.c. We will receive players e-mail at: ageofwushuprivate@gmail.com

Provide your information

1 .Account

            -  Change log-in password, change inventory password:

             + Log in ID.

            + Registered E-mail.

            + New log-in password, new inventory password.

             - Find registered e-mail:

             + Log in ID.

            + Screenshot of nearest gold transaction 

2. In-game error

       -  In-game error: Lost quest item, can not take quest, can not receive points, can not receive  item, can not join in-game function, e.t.c

              + Log in ID.

              + Log in password.

              + Time when error occured.

              + Screenshot of error (Full screen)

              + Screenshot of information system (right corner of your screen) when error occured.

 

    

     After Admin checked it, he will respond you the time and how to fix it.

 

    - Internet and Game Client errors:

     Contact Page directly :

    +  ageofwushuprivate

 3Report cheater and hack (bug) 

       - Fill in this form: 

4. Other errors.

Please send e-mail to: ageofwushuprivate@gmail.com

We will respond you in 24 hours work day according to GMT +7.

Top up errors can contact direct to Fanpage AOW Private : 

AoW.Pri.SP Buy Gold

We will respond in 1-6 hours after received player’s message.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để dễ dàng hỗ trợ người trong quá trình trải nghiệm game phản hồi các lỗi, yêu cầu trong game.  Chúng tôi sẽ tiếp nhận phản hồi tại emailageofwushuprivate@gmail.com

Cung cấp theo thông tin sau đây

1.Tài Khoản

           - Thay Đổi , Mật khẩu Đăng Nhập, Mật Khẩu Rương  :

           + ID Đăng Nhập

           + Gmail Đăng Kí Tài Khoản

           + Mật Khẩu Đăng Nhập Mới , Mật Khẩu Rương Mới

          - Tìm Lại Gmail Đăng Kí :

           + ID Đăng Nhập

           + Hình Ảnh Giao Dịch Mua Bán Vàng Gần Nhất 

2.Lỗi Trong Quá Trình Trải Nghiệm Game

        - Lỗi Ingame

        Ví dụ : Mất Item Nhiệm Vụ, Lỗi Không Nhận Được Nhiệm Vụ , Không Nhận Được Điểm, Đổi Không Nhận Được Item, Không Tham Gia Được Tính Năng, ...

         + ID Đăng Nhập

         + Mật Khẩu Đăng Nhập

         + Thời Gian Xảy Ra Lỗi

         + Hình Ảnh Lỗi ( Toàn Màn Hình )

         + Hình Ảnh Log Chiến Đấu  (Góc Phải Bên Dưới Như Hình ) Khi Xảy Ra Lỗi

 

 

        Sau Khi AD Kiểm Tra Sẽ Phản Hồi Lại Cho Người Chơi Thời Gian Và Cách Thức Xử Lý.

 

      - Lỗi Về Mạng Và Client Game  :

        Liên hệ trực tiếp trên Page facebook :

      + ageofwushuprivate

3. Báo cáo gian lận hack Bug

- Báo Cáo Theo Form Sau : 

4. Yêu cầu hỗ trợ các vấn đề khác

Vui lòng gửi email tới : ageofwushuprivate@gmail.com

Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24h thời gian làm việc theo GMT + 7 .

Các trường hợp gấp cần hỗ trợ về  Nạp vàng  có thể liên hệ trực tiếp tại Fanpage : 

AoW.Pri.SP Nạp Vàng

 

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng từ 1-6h sau khi nhận được câu hỏi.