PROGRAM CONTENT VIP Age of wushu private

30/08/2022

Vip Age of wushu private, a system built to provide the best services and attractive incentives corresponding to VIP levels.
exclusively for loyal customers Age of wushu private was officially launched on December 29, 2020.
What are the outstanding benefits of VIP Age of wushu private?

 • Provide full information and privileges according to each VIP level of customers.
 • Manage and protect account information for each customer.
 • Look up the VIP hierarchy of AGE OF WUSHU PRIVATE convenient and accurate.
 • Receive special privilege gifts for VIP customers quickly and easily, incl:

 

 

Content.

 • VIP privilege every month
 • Promotional gifts TOP 10 Player rich every month

 

- Update Ranking of Age of wushu private  Excellent VIPs every month.

How the VIP Age of wushu private accumulation system is shown?

Time

 • VIP level calculates the milestone for entering the game Age of wushu private from January 1, 2020 to the present.
 • Lasts during the game's operation.

customers

 • All players server  Moon Flower +  WIND. + Spring + Summer

VIP hierarchy

 • Players who accumulate GOLD into the game from 01/01/2020 up to now will be awarded the respective VIP level as follows: 

 

VIP rank board

VIP level

GOLD landmark

VND

1

1000

xxxxxxxxxxxx

2

5500

xxxxxxxxxxxx

3

12.000

xxxxxxxxxxxx

4

37.500

xxxxxxxxxxxx

5

65.000

xxxxxxxxxxxx

6

130.000

xxxxxxxxxxxx

7

390.000

xxxxxxxxxxxx

8

1.300,000

xxxxxxxxxxxx

9

2,600,000

xxxxxxxxxxxx

GAME OFFERS 

 

Special Gift when a Player reaches Fixed VIP Milestone and can only receive one time upon Reaching that Vip Milestone.

 • Players after reaching VIP Milestones In Order from 1.2.3.4.5.6.7.8, 9 .


  • - For vip 4 players can only choose 1 of 4 types
  • - For vip 5 players can only choose 1 of 4 types ( weapon fashion )
  • - For vip 7 players can only choose 1 of 2 types ( weapon fashion )
  • - For vip 9 players can only choose 1 of 2 types ( weapon fashion )

APPLY : New Server WINTER

gift

image

Nature

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

51 sign-in package [1]

[Quà Điểm Danh Tết Lao Động [1]]

 

Lock item

1

               

Internal Skill 3 Gift Pack 

(Ming religion  open by default Inner Wudang )

Túi Nội Công Ba  Môn Phái 

(Môn Phái Minh giáo  mặc Định Nội Võ Đang )

 

Lock item

1

               

99 Skills Grand Gift Pack

Gói Võ học Ngẫu nhiên trị giá 99 Vàng

 

Lock item

1

               

Bai Xiaosheng's Weapon Manual (Superior)

Binh Lục Thượng

 

Lock item

1

               

gói quà đón người mới ( PVC chí tôn + thời trang Ngẫu nhiên + sủng vật Ngẫu nhiên + Mở rộng bao khóa hộp quà vân vân )

 

Lock item

 

1

             

ngạo thiên thần hành ngựa pháo hoa (PVC chí tôn  +【 Tuyệt địa 30 Ngày 】+ Ngạo thiên thần hành ngựa + Tỉ lệ ngẫu nhiên Yên ngựa

       

1

           

Ming Bing coupons

minh binh khiến

 

Lock item

 

1

1

 

 

1

     

[Pingxu Tiandi] High Level Flying Skill Book

【 Bằng Hư Thiên 】 Cao giai khinh công sách kỹ năng

       

1

         

【Bird On Cloud】 Hight Level Lightness

Khinh Công Cao giai ( Bách điểu )

 

Lock item

     

1

         

【Butterflies in love】 Hight Level Lightness

Khinh Công Cao giai ( bướm luyến hoa )

 

Lock item

     

1

         

【Heaven Reaching Step】 Hight Level Lightness

Khinh Công Cao giai ( Hoành tiêu )

 

Lock item

     

1

         

【Chase the Cloud and Follow the Moon】 Hight Level Lightness

Khinh Công Cao giai ( Bắt mây )

 

Lock item

     

1

         

"Shendiao" the Hawk (7 Days)

Thần Điêu (7 ngày)

 

Lock item

 

 

 

 

 

   

 

Dragon-Slaying Knife Scabbard

Đồ Long Đao

 

Lock item

       

1

       

Libie Hook scabbard

Ly biệt câu

 

Lock item

       

1

       

Bawang Spear Scabbard

Bá Vương Thương

 

Lock item

       

1

       

Panlong flame flame bow

Bàn Long cung

 

Lock item

       

 

 1      

Túi tam phẩm thợ rèn đồ phòng ngự khai quang

        1          
Túi tam phẩm Độc Sư khai quang           1        
Túi Dịch dung vật liệu             1      

Black Feather Condor (30 Days)

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

 

Lock item

 

 

 

 

 

1

 

 

 

National day return token

Quốc Khánh trở về lệnh bài

 

Lock item

         

1

     

Hoạt động lệnh bài ( Thập )

Activity token (ten)

              1    

Dragon Soul Dominating Blade Sheath (Limit) (90 Days)

Long Phách Định Cương Đao(Hạn) (90 Ngày)

           

1

     
Yuan Long Tengyuan staff

Nguyên Long Đằng uyên côn
            1      
Shen Xiangmi Feiqin

Trầm Tương Mật Phi Cầm
                  1

Guiming kill Sha sword

Quy Minh Thí Sát Kiếm

 

Lock item

           

1

   

Into the sword

Xuất Thần Nhập Kiếm

 

Lock item

           

1

   

Longyan gold breaking blade

Long Nham đồng tâm đao

 

Lock item

               1

 

Chilian scabbard


Xích Luyện Kiếm vỏ

 

Lock item

             

 

1Dịch dung  vật liệu =

Corroding Heart Poison Powder (Hủ Tâm Độc Phấn) x 10
Brave Heart-Purifying Liquor (Thanh Tâm Tửu) x 10


Tam phẩm thợ rèn đồ phòng ngự khai quang đạo cụ bao : =

( Hắc Lạc Đĩnh ) Black-Burning Ingot x 15. 
( Tuyết Uẩn Trù ) Xuewen Satin x 30.
( Trùng Đoàn Thạch ) Heavy-Forging Stone x 8.
( Tinh xảo bố ) Fine-Spun Cloth x 10.
( Ngưng Tuyệt Thạch ) Coagulate Stone x 2.
( Hoa Chức Quyên )  Flower-Weaved Silk Cloth x 2.


Tam phẩm Độc Sư đồ phòng ngự khai quang đạo cụ bao : =

( Sa Sinh Thạch ) Killing Stone x 15.
( Tuyết Uẩn Trù ) Xuewen Satin x 30.
( Thi Độc Thạch )  Envenom Stone x 8.
( Tinh Xảo Bố )  Fine-Spun Cloth x 10.
( Chú Thạch )  Curse Stone x 2.
( Hoa Chức Quyên ) Flower-Weaved Silk Cloth x 2
Special VIP 7

 • (Khi người chơi đạt cấp vip 7). ( When the player reaches vip level 7.)
 • (Sẽ nhận được 1 vật phẩm để đổi lấy cấp 1 Độc Cô Cửu Kiếm) (will get 1 item to exchange for lvl 1 The Nine Swords)  Special VIP 9 

 • Players after reaching VIP 9 will have the option of 1 of 2 Amazing 4-star PVC  Shen Xiangmi Feiqin  - ( Trầm Tương Mật Phi Cầm ) OR  Chilian scabbard.(Xích Luyện Kiếm vỏ)
 • Gift items that players can access : VIP WEB SHOP to receive a reward.
 • Each ID can only receive 1 time for the Vip  gift. At VIP WEB SHOP

image PVC : Shen Xiangmi Feiqin  - ( Trầm Tương Mật Phi Cầm )

 

image PVC : Chilian scabbard - ( Xích Luyện Kiếm vỏ )


 

VIP privilege every month

 • Every month, players who top up the VIP maintenance fee will receive a monthly gift corresponding to that VIP level. The maintenance fee must be converted into the game to be charged.
 • The deadline to receive gifts is until the end of the 11th of that month..

For example:

 • VIP Gift November 2020 will be Distributed from December 1 to 11, 2020.
 • On 12/12/2020 will finish sending gifts.
 • In the month, players have to top-up the maintenance amount to reach the VIP level to reach the VIP level, they will receive a special monthly gift corresponding to that VIP level. If the deposit exceeds the current VIP maintenance level, the gift package of the current VIP level will only be received.

VIP rank maintenance rate table

VIP level

GOLD

VNĐ

1

500

xxxx

2

1000

xxxx

3

1500

xxxx

4

3000

xxxx

5

5000

xxxx

6

8.000

xxxx

7

15.000

xxxx

8

20.000

xxxx

9

30.000

xxxx

 

  

Attention

 • If your account has increased VIP level in the month, you don't need to top up and maintain vip level to still receive that month's gift.
   APPLY New Server (WINTER)

  • Valid from September 2, 2022.

  Gift

  image

  Nature

  VIP 1

  VIP 2

  VIP 3

  VIP 4

  VIP 5

  VIP 6

  VIP 7

  VIP 8

  VIP 9

  Binding Gold

  Bảng Kim

   

  Lock item

  100

  200

  300

  400

  500

  550

  1100

  1100

  1100

  Rare Treasure

  Kỳ Trân Dị Bảo

   

  Lock item

  30

  30

  30

  30

           

  Tân Hứa Nguyệt Kết

  Wishing Knot new

   

  Lock item

          50 80 100 120 150

  New fire platform (binding)

  Tân Hỏa Cán Đài

   

  Lock item

  20

   20

   30

  30

  40

  40

  50

  60

  70

  "Shendiao" the Hawk (7 Days)


  Thần Điêu (7 ngày)

   

  Lock item

   

   

   

  1

  1

  1

     

   

  Black Feather Condor (30 Days)

  Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

  Lock item

   

   

   

   

   

   

  1

  1

  1

  GIFT CODE VPN fnjiasu 1 MONTH

  GIFT CODE VPN fnjiasu 1 THÁNG

           

  1

  1

  1

  1

  1


 APPLY Server (SPRING & AUTUMN)

 • Valid from January 1, 2021.

gift

image

Nature

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

Binding Gold

Bảng Kim

 

Lock item

100

200

300

400

500

550

1100

1100

1100

Rare Treasure

Kỳ Trân Dị Bảo

 

Lock item

30

30

30

30

         

Tân Hứa Nguyệt Kết

Wishing Knot new

 

Lock item

        50 80 100 120 150

New fire platform (binding)

Tân Hỏa Cán Đài

 

Lock item

 20

 20

 30

30

40

40

50

60

70

"Shendiao" the Hawk (7 Days)


Thần Điêu (7 ngày)

 

Lock item

 

 

 

1

1

1

   

 

Black Feather Condor (30 Days)

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

 

Lock item

 

 

 

 

 

 

1

1

1

GIFT CODE VPN fnjiasu 1 MONTH

GIFT CODE VPN fnjiasu 1 THÁNG

         

1

1

1

1

1

APPLY Server  Moon & Wind

 • Valid from January 1, 2021.

gift

image

Nature

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

Binding Gold

Bảng Kim

 

 

Lock item

100

200

300

400

500

550

1100

1100

1100

Rare Treasure

Kỳ Trân Dị Bảo

 

Lock item

30

30

30

30

         

Tân Hứa Nguyệt Kết

Wishing Knot new

 

Lock item

        50 80 100 120 150

New fire platform (binding)

Tân Hỏa Cán Đài

 

Lock item

20

20

30

30

40

40

50

60

70

"Shendiao" the Hawk (7 Days)

Thần Điêu (7 ngày)

 

Lock item

 

 

 

1

1

1

   

 

Black Feather Condor (30 Days)

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

 

Lock item

 

 

 

 

 

 

1

1

1

GIFT CODE VPN fnjiasu 1 MONTH

GIFT CODE VPN fnjiasu 
1 THÁNG

             1  1  1  1  1

 

Promotional gifts TOP 10 Player rich every month 

 • On the 1st - 5th of every month, WUSHU GIRLS will award and send TOP gifts of the previous month (calculated according to the value of gold exchanging into the game in the month)
 • For TOP 10 players with the highest level of GOLD Deposit into AGE OF WUSHU PRIVATE game in the month.
 • The deadline to receive gifts is until the 12th of the following month..

For example:

 • In November 2020, if account A reaches TOP 1, the deadline for receiving gifts is TOP November to December 11, 2020 (ie December 11, 2020)..
 • On December 12, 2020, the function of sending gifts will be closed.ratings

gift

image

total item

Nature

TOP 1

New fire platform (binding)


Tân Hỏa Cán Đài

 

100

Lock item

Black Feather Condor (30 Days)


Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

 

1

Lock item

Binding Gold

Bảng Kim

 

5000

Lock item

TOP 2-3

New fire platform (binding)


Tân Hỏa Cán Đài

 

60

Lock item

Binding Gold

Bảng Kim

 

2000

Lock item

TOP 4-5

New fire platform (binding)


Tân Hỏa Cán Đài

 

30

Lock item

Binding Gold

Bảng Kim

 

1000

Lock item

TOP 6-10

New fire platform (binding)


Tân Hỏa Cán Đài

  

15

Lock item

Binding Gold

Bảng Kim

 

500

Lock item


 

POWERS AND RESPONSIBILITIES 

Responsibility of VIP players

ordinal

Content

1

VIP customers are responsible for updating the full registration information of their account

2

The Customer must commit to view and understand the relevant information posted on the homepage. If not, contact Customer Care for advice

3

Must be responsible for keeping all account information and game property confidential. Customers are solely responsible for the problems related to the disclosure of information and any damages incurred

4

Promotion information will be updated regularly at the VIP page, Customers should update information regularly to know the time to receive & use. Cases of items being overdue due to lack of information will not be supported.

5

Comply with the rules for VIP and regulations when participating in the game AGE OF WUSHU PRIVATE

Rights and responsibilities of AGE OF WUSHU PRIVATE

ordinal

Content

1

AGE OF WUSHU PRIVATE has the right to temporarily lock, permanently lock, cancel VIP rights when it is found that the account shows signs of fraud in the game / system, deceiving other players according to each level.

2

Comply with regulations on VIP benefits

3

Responsible for protecting the personal information of the Customer not provided to any third party, except in the case of the account holder allows.

4

In cases of disputes between VIP customers or sharing a VIP account, if the two parties cannot reach agreement, AGE OF WUSHU PRIVATE will be based on the system data. The AGE OF WUSHU PRIVATE's decision is final.

5

Update: AGE OF WUSHU PRIVATE reserves the right not to support transferring event items / event gifts / VIP privileges / VIP benefits from one account to another and from one server to another on top or other accounts .

6

Collect suggestions for better policy completion (comments on support directions, how to build the VIP system, incentives required, dissatisfied at any point) at PAGE page.

7

Notify customers via information channel (homepage, support page) / Email when there are changes in VIP policy, important notices.

 

 

. AGE OF WUSHU PRIVATE TEAM .