Quy Định Tham gia game Age of wushu private

27/12/2021

 1. Các thay đổi về nội dung của Game:

-Chúng tôi có thể - với  quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước.

 1. Thay đổi Quy định

- Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong Quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng hệ thống Game sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 1. Hành vi của người dùng khi xúc phạm Người chơi khác ingame

  Người chơi xúc phạm . người chơi khác . trong các hình thức như sau sẽ bị banr chát Theo các Cấp Bậc Như sau: 
  Người chơi xúc Phạm người chơi khác . các từ từ . như sau  ,Ngu Lồn , súc sinh , chó đẻ, chửi mắng cha mẹ người khác . sĩ nhục gia đình con cái Đích Danh và tên ingame người khác

  có dấu hoặc không dấu cho dù sử dụng ngôn ngữ bất kỳ nước nào , vẫn bị xử lý.

  . xúc phạm thới danh dự người khác. 

  *Ban 1 ngày đối với người chơi xúc phạm Đích Danh và tên ingame người chơi khác. [ Lần 1]

  *Ban 3 ngày đối với người chơi xúc phạm Đích Danh và tên ingame người chơi khác. [ Lần 2]


 2. Hành vi của người dùng khi xúc phạm , Bôi xấu người chơi khác trong diễn đàn , nhóm group Facebook.

  có dấu hoặc không dấu cho dù sử dụng ngôn ngữ bất kỳ nước nào , vẫn bị xử lý.


  *Cấm Đăng Bài , bình luận 1 tháng Khi xúc phạm Bôi xấu Đích Danh và tên ingame người chơi khác  [ Lần 1]

  * Cấm Đăng Bài , bình luận 2 tháng Khi xúc phạm Bôi xấu Đích Danh và tên ingame người chơi khác [ Lần 2]

  *Cấm Đăng Bài và bình luận Vĩnh viễn Khi xúc phạm Bôi xấu Đích Danh và tên ingame người chơi khác [ Lần 3]


 1. Tài khoản sử dụng (Account)

- Tên tài khoản phải được đặt theo đúng Quy định đặt tên và tạo biểu tượng của trò chơi.

- Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau:

+ Email @gmail.com,@yahoo.com,hotmail.com,qq.com VV…. ( Gồm 10 ký tự)

* Trường hợp có thể khai báo thêm các thông tin phụ như: Mã thẻ đã từng nạp ,
Đây là yêu cầu bắt buộc và là căn cứ để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.. Các trường hợp gửi thiếu thông tin tài khoản hoặc thông tin sai sự thật hay không có thông tin sẽ không được xem xét và giải quyết.

 

 1. Mật khẩu (Password)

- Khách hàng cần phải bảo mật tuyệt đối mật khẩu của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp mất cắp, thất lạc mật khẩu, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về tài khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký là hoàn toàn chính xác...

 

 1. Tên nhân vật (Character)

- Tên của nhân vật phải phù hợp với Quy định đặt tên và tạo biểu tượng của trò chơi.

 

 1. Những hành vi tuyệt đối nghiêm cấm
 2. Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của nhà phát hành game, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào khác.
 3. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi hay làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…). Lợi dụng lỗi của hệ thống Game (nếu có) để phá hoại hoặc trục lợi.
 4. Mạo nhận là các thành viên khác, Admin, Game Master (GM), nhân viên nhà phát hành game … nhằm mục đích trục lợi. Hãy lưu ý rằng, trong bất cứ trường hợp nào.
 5. Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của Pháp luật.

 6. Gửi hoặc truyền bất kỳ dạng nào của quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản của nhà phát hành game.

 7. Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

 8. Gửi hoặc tải lên, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
 9. Khách hàng không có quyền sử dụng thông tin trong Game với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.
 10. Khách hàng có các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi khác khi không có sự đồng ý.

 

 1. Cấm truy cập

- Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng khách hàng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định hoặc các quy định của Pháp luật.

- Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

 

 1. Quy tắc giải quyết tranh chấp:

Người chơi:

- Phải chứng minh được quyền sở hữu đối với tài khoản căn cứ vào các thông tin chính sau:

+ Email

Trường hợp người chơi không chứng minh được quyền sở hữu đối với tài khoản thì các quyền lợi của người chơi sẽ không được xem xét giải quyết.

- Cung cấp cho nhà phát hành đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp, những thông tin phụ trong tài khoản của người chơi như Mã thẻ đã từng nạp.

 

Nhà phát hành:

- Tiếp nhận và dựa trên kết quả kiểm tra hệ thống, cơ sở dữ liệu của trò chơi để giải quyết tranh chấp cho người chơi theo quy định.

- nhà phát hành sẽ dựa vào kết quả kiểm tra trên hệ thống và cơ sở dữ liệu của trò chơi làm cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan đến hack, bug, cheat,...

- nhà phát hành có quyền tạm khóa các tài khoản nghi ngờ có hành vi bug check để kiểm tra làm rõ sự việc.

 

 1. Liên kết đến và đi từ hệ thống Age of wushu private

- Các liên kết từ các hệ thống game trong quá trình tham gia có thể dẫn khách hàng tới các website khác. Khi khách hàng đồng ý truy cập vào các trang website đó đồng nghĩa với việc khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nhà phát hành Age of wushu private không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống game đều thuộc về nhà phát hành Age of wushu private hoặc cấp phép hợp pháp cho nhà phát hành Age of wushu private sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của nhà phát hành Age of wushu private , bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào của hệ thống game hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong game.

- Khách hàng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan và/hoặc dịch vụ của game một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

- nhà phát hành có quyền sử dụng tất cả tài nguyên về hình ảnh, video của người chơi liên quan đến game Age of wushu private mà không cần xin phép chủ sở hữu. Người chơi dùng hình ảnh, video người chơi khác tham gia các hoạt động, sự kiện của game phải xin phép hoặc ghi rõ nguồn gốc của hình ảnh, video đó.

 

 1. Thông tin người dùng

- Với một số dịch vụ, hệ thống game yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác).
Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của khách hàng cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của Khách hàng (trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng).

- Khi khách hàng đồng ý cài đặt bộ cài game thì phải tuân thủ mọi quy định về việc nhà phát hành có quyền quản lý và theo dõi các hoạt động trên bộ cài game.

 

+ Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống và khách khi truy cập vào  sản phẩm.

+ Nhận dạng những người cố tình vi vi phạm.

+ Thỏa mãn yêu cầu của bản thân người dùng.

- Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi thông tin đang được giữ kín bởi Age of wushu private. Khi thông tin đã được chuyển qua bên thứ ba đúng theo các thỏa thuận trên của bản Quy định, việc bảo mật thông tin là nằm ngoài khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Age of wushu private.

 

 1. Giới hạn trách nhiệm bảo đảm

- Truy cập của khách hàng tới và sử dụng hệ thống do khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Toàn bộ trách nhiêm của chúng tôi nằm trong dịch vụ đang cung cập và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không và sẽ không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa khách hàng và một bên thứ ba.

- Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bản thân đối với việc sử dụng và hiểu thông tin trong hệ thống game. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của mình tuân thủ tất cả các quy tắc
- Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

 

 1. Khuyến cáo đối với người chơi:

- Chơi Game quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý của người chơi, ảnh hưởng đến thời gian học tập và công tác của người chơi. Age of wushu private khuyến cáo người chơi chỉ nên chơi tối đa từ 4 - 6 giờ/ ngày.

- Người chơi đang là học sinh hoặc sinh viên nên sắp xếp thời gian chơi hợp lý. Không bỏ học để chơi Game hoặc không thức khuya để chơi Game.

- Ban Điều Hành  khuyến cáo người chơi không thực hiện các giao dịch bên ngoài. Nếu xảy ra các trường hợp tranh chấp, Ban Điều Hành sẽ căn cứ các dữ liệu trên hệ thống để hỗ trợ.

 

 

 

PHẦN PHỤ LỤC

 

 1. Quy định về cách đặt tên và tạo biểu tượng

Khi đặt tên cho:

 1. Tên nhân vật trong trò chơi.
 2. Tên tài khoản đăng nhập.
 3. Tên bang hội.
 4. Tên trên diễn đàn. ( Nếu Có )

Người chơi cần tuân theo những quy định sau:

 1. Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà Nước và tên các bộ máy Nhà Nước.
 2. Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa của các quốc gia  trên world.
 3. Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…).
 4. Nghiêm cấm việc đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, giới tính.
 5. Không được đặt tên và tạo biểu tượng ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
 6. Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 7. Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của game, Nhà Phát Hành cũng như của các thành viên trong cộng đồng.
 8. Và tất cả những tên và biểu tượng mà GM, Admin cho là không phù hợp.

 

 1. Văn Hóa Game

Khi tham gia vào game, Khách hàng cần thực hiện những điều khoản sau:

- Không được gõ liên tục các dòng chữ vô nghĩa trên các kênh chat gây cản trở hoặc quấy rối các thành viên khác.

- Không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi quấy rối, ức chế tâm lý, … các thành viên khác.

- Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm, … nhân viên Age of wushu private ,GM, Admin, người chơi và các tổ chức khác.

- Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trong trò chơi.

- Không được có những hành động, thái độ kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, …

- Không được đề cập, truyền bá, quảng cáo các sản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, độc hại, hình ảnh khiếm nhã, khiêu dâm, bạo lực… mang biểu tượng không lành mạnh.

 

III. Quy định về tặng đồ, trao đổi đồ

- Game Master (GM) không can thiệp vào việc tặng đồ, trao đổi đồ trong game.

- Món đồ được tặng, trao đổi phải được sự đồng ý của bên được tặng, trao đổi.

 

 1. Khuyến cáo về việc chống gian lận

- Người chơi nào giả mạo nhân viên nhà phát hành , GM,  Age of wushu private hay bất kỳ người nào khác sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức.

 

 1. Khuyến cáo về chống hack account (tài khoản)

- Tránh tình trạng bị mất tên và mật khẩu, người chơi nên thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình.

- Người chơi nên cẩn thận trước các chương trình logger, keylog (theo dõi hoạt động của bàn phím, chuột, màn hình...). Các chương trình này có thể cho phép người khác lấy tên và mật khẩu của tài khoản.

- Người chơi phải đặc biệt cẩn thận khi chơi ở nơi công cộng. Chương trình key logger sẽ quan sát tất cả mọi thứ bạn gõ từ bàn phím.

- Nếu bạn nghi ngờ account của mình bị hack, vui lòng thông báo ngay đến Admin, GM. Nếu bạn thông báo quá chậm, các món đồ trong nhân vật của bạn có thể sẽ bị mất.

- Nhà Phát Hành có quyền tạm khóa các tài khoản nghi ngờ có hành vi bug check để kiểm tra làm rõ sự việc.

- Nhà Phát Hành được quyền yêu cầu người chơi cung cấp thông tin giải trình về bug hack khi xử lý vi phạm nếu cần thiết.

- Trong trường hợp account bị hack, người chơi nên báo cáo tốt nhất trong vòng 48giờ (mô tả đầy đủ và chi tiết). Nếu quá trời gian 3 ngày kể từ lúc tài khoản bị hack, chúng tôi sẽ không hỗ trợ với bất kỳ lý do nào.

- Account bị hack đã được báo cáo sẽ chỉ được phục hồi tối đa là 3 lần. Các bản báo cáo sẽ được lưu giữ.

- Account được báo cáo sẽ được xem xét và ngưng tạm thời. Mỗi bản báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 2 ngày từ khi cung cấp đủ thông tin chi tiết.

 

 1. Quy định đối với đội ngũ GM quản trị game

- Không tham gia nhóm, bang hội của người chơi khác.

- Không mua bán, trao đổi đồ vật với người chơi khác.

- Bảo mật mọi thông tin cá nhân về Game Master, Admin,… và các thông tin bí mật của Game, chiến lược phát triển,…

- Không có hành vi gây hấn tới người chơi.

 

VII. Tố giác người chơi vi phạm

Khi phát hiện người dùng khác có một trong các hành vi sau:

- Sử dụng phần mềm hoặc chương trình làm thay đổi kết quả trong game như sử dụng hack tốc độ, hack đồ,...

- Phát tán lỗi của game (game bugs) dưới bất kỳ hình thức nào.

- Những phương thức chơi bị nghiêm cấm khác được thông báo tại trang web của game.

- Quấy rối người chơi khác.

Bạn vui lòng thông báo về https://www.facebook.com/AowPriGSp/ hoặc qua https://www.facebook.com/ageofwushuprivate/   đồng thời ghi rõ chi tiết về các hành vi vi phạm, có kèm theo hình ảnh chụp màn hình để minh chứng, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết và thích đáng.