Thông báo cập nhật Máy Chủ [ Sky ] - Server Update Notification [ Sky ]

25/04/20231. Cách chơi bang hội tranh bá mới

1 Điểm phục sinh trị thương lân cận rút ngắn
2 Bang hội căn cứ đẳng cấp cùng Cửu Âm chí hạn chế nhập số người giúp. 1 bang hội tôi đa 60 người theo cửu âm trí
3 Trụ sở chiến ngoài định mức phúc lợi T3 Trụ sở thiên đăng trấn ( thương long lĩnh )T2 Trụ sở yên vũ trang ( đoạn thủy nhai )T1 kê minh dịch ( ngô công lĩnh )
4 Bang hội tranh bá xin điều kiện. Bang hội vào ở sau tìm PAGE Aow-Pri G-Sp, báo cáo chuẩn bị xin phù hợp điều kiện
5 Tạm định 4 Cái bang hội tranh bá danh ngạch, bên ngoài bang hội tham dự cần tìm PAGE Aow-Pri G-Sp Xin báo cáo chuẩn bị thông qua,
6 Tham dự bang hội tranh bá cách chơi bang hội cần tìm quản lý PAGE Aow-Pri G-Sp. Báo cáo chuẩn bị tiến hành diễn đàn công kỳ mới tính bang hội tranh bá bang hội
7 Bang hội tranh bá trong lúc đó hạn định bản bang người chơi tham dự. Không cho phép tổ cái khác bang hội hỗ trợ đánh truy sát ( Bao quát tổ cái khác tham dự bang hội tranh bá bang hội người chơi, đập tâm phật ngoại trừ ) Tán nhân tâm phật ngoại trừ
8 Tham dự bang hội tranh bá , cách chơi bang hội Có Bang hội Nhận BOSS Có Thưởng
9 Gia tăng Yến Kinh Thành Đô vì bang hội tranh bá bình đài, như có không phải bang hội tranh bá cách chơi bang hội / Người chơi tiến hành tham dự. Quấy rối có trừng phạt cơ chế bang hội truy kích, đến tiếp sau như có mới tăng cái khác tràng cảnh Tường tình sẽ diễn đàn thông cáo
10 Bang hội tranh bá trong lúc đó, mở truy sát phương cùng bị mở truy sát phương số lượng gia tăng.
11 Bang hội tranh bá trong lúc đó, lệnh truy sát thời gian cooldown diện rộng hạ thấp
12 Tạm định tham dự bang hội tranh bá bang hội cần lẫn nhau mở truy sát, đến tiếp sau căn cứ Cửu Âm chí điều chỉnh
13 Căn cứ tranh bá thời kì bang hội tổng thể tính tích cực, đầu người số, hoàng kim thời gian truy sát lúc dài chờ, xem tình huống đào thải cuối cùng bang hội
14 Tham dự bang hội tranh bá cách chơi bang hội trừ điểm cơ chế bao quát Ác ý xoát đầu người Mở G Cùng vi quy cấm ngôn chờ
15 Xem tình huống đến tiếp sau sắp mở ra dã ngoại đánh giết bảng. Ban thưởng điều chỉnh  chú ý ~

Một Số điều chỉnh:


1. Tịch Tà kiếm pháp Loại bỏ  phiên bản,Thuê Tháng  chỉ lưu lại vĩnh cửu ngộ đạo cỗ.
2. Hoa thần cổ phổ cùng Minh Nguyệt Thương Hai quyết võ học thu thập người chơi ý kiến trong quá trình điều chỉnh, hối đoái cần nói chuyện PAGE Aow-Pri G-Sp, thu hoạch lệnh bài xác nhận mua sau hối đoái.
3. Sinh động sống qua ngày thường ban thưởng bao ( Bốn ) Mới tăng gói quà. Nên gói quà tại Hai ba bên trong rơi xuống biết võ khiến bốn bên trong trở lên rơi xuống chăm học khiến (4 Bên trong biết võ khiến )
4. Tô Châu Diêu chi dễ mới tăng hoa thần không thiếu sót võ học chiêu thức hối đoái ( Mở rộng cạnh tranh thu hoạch hoa thần tư cách người chơi nhưng tự hành hối đoái )

5. Sau khi tiếp nhận người chơi phản hồi, Nội công 3  Cần điều kiện ngọc trang  【 ví dụ như  ngọc quần áo 】 Không cách nào trao đổi, Nội công 4  mọi người có, trao đổi , đem hạch tâm bộ kiện trọng yếu nhất ngọc quần áo Sớm đến Nội công 3 Có thể trao đổi, thứ quan trọng muốn hộ oản   đặt tại giai đoạn trấn phái . Không trọng yếu chiếc nhẫn vòng tai nội công 4 có thể trao đổi

6. BOOS Mị Lộc Mới tăng sơ cấp cùng trung cấp khai quang vật liệu bao ngẫu nhiên rơi xuống trong đó một loại.
7. Bồ tư mật rắn · Trăm năm cùng mục nát tâm thảo hoa · Trăm năm từ nguyên lai trước khi quyết chiến hối đoái điều kiện điều chỉnh làm 5 Bên trong mới có thể hối đoái
8. Đát cực khổ hử ( Một bên trong đến 2 Bên trong ) Trang thứ hai mới tăng 2 Bên trong đến 6 Bên trong khác biệt Cửu Âm chí cùng nội công thực lực tàn kiếm mảnh vỡ hối đoái


2, Nội công mới cùng võ học trong quá trình điều chỉnh công điều chỉnh

30 - 4 * 1 - 5 Giá Cả Nội Công Võ Học

Kinh mạch điều chỉnh. Bởi vì càng nhiều nhưng chơi mới nội công cùng võ học gia tăng, khiến cho người chơi thực lực tăng nhiều.
Cho nên làm thử, phương án 1: Cân nhắc gia tăng lớn nhất nhưng kích hoạt kinh mạch, Từ nguyên bản tám đầu gia tăng đến chín điểm . Như hiệu quả tốt, có thể sẽ tại bản khu gia tăng đến mười đầu. Tại sao muốn gia tăng kinh mạch số?
1 Khí huyết phổ biến gia tăng, tương đối càng không dễ dàng chết.
2 Có thể tự hành lựa chọn càng mạnh công kích hoặc là phòng ngự kinh mạch phối hợp.
3 Uy lực gia tăng, hạ bản hoặc là đánh quái càng mạnh.
Tệ nạn
1 Khả năng dẫn đến 4-5 Bên trong, nội công người chơi tổn thương quá cực đoan.

Phương án 2: Gia tăng ẩn mạch khí huyết.

Nếu có dị nghị người, mời hướng võ học điều chỉnh khảo thí bầy  PAGE Aow-Pri G-Sp  Phản hồi.

1. Ưu hóa Huyết Ma đại pháp đặc hiệu Cuồng bạo: Nguyên hiệu quả 2% Tỉ lệ rơi đồ 2% Tổn thương    Giảm bớt 1.5% Phòng ngự Hiện điều chỉnh làm    Hiệu quả 2% Tỉ lệ rơi đồ 2% Tổn thương   1% Nội ngoại công phòng ngự coi nhẹ Giảm bớt 1% Phòng ngự Đồng thời đem Thái Cực thuộc tính tăng thêm điều chỉnh làm âm nhu thuộc tính tăng thêm.

2. Mới tăng Thiên Thủy Thần công   CHI TIẾT NHẤN VÀO ĐÂY

3. Mới tăng Viêm Dương nội công hối đoái Tiến về Tô Châu Diêu chi dễ chỗ hối đoái
4. Tăng cường ẩn mạch HP

Võ học điều chỉnh
1. Ưu hóa cổ phổ chân truyền hiệu quả Ấn vào đây tiến về 3 Lâu  XEM ĐỔI MỚI
Giới thiệu vắn tắt: Thánh hỏa: Điều chỉnh núi đao biển lửa Không nhìn đón đỡ đánh rơi mục tiêu trên không, đem chỉ giảm miễn nhu tổn thương điều chỉnh giảm miễn tất cả nội công tổn thương Điện quang thạch hỏa nửa máu sau đỏ Bá Thể
Huyết hải: Bỏ thần vứt bỏ phật Nửa máu sau vì đỏ Bá Thể
Đánh chó: Thiên Hạ Vô Cẩu mỗi kích đều có xác suất đánh bay đối thủ
2. Ưu hóa chân truyền võ học đạo cụ giá cả Cụ thể căn cứ vùng mới giải phóng tình huống thực tế tham khảo
3. Diêm Vương Thiếp ưu hóa  NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

Giới thiệu vắn tắt: 1. Điều chỉnh Diêm Vương Thiếp đại chiêu Diêm Vương chấp bút đỏ Bá Thể cơ chế 3 Tầng về sau bao quát 3 Tầng không cần nhìn ngoài định mức BUF Cũng có thể phát động đỏ Bá Thể 2 Tầng còn cần nhìn BUFF Phán định
2. Trước đó phong hỏa lôi điện phá BUF, sẽ căn cứ khác biệt BUF Thu hoạch được khác biệt thuộc tính tăng thêm: 1. Gió Gia tăng đại chiêu khống chế Lửa: Gia tăng tỉ lệ rơi đồ 3. Lôi: Thêm cận thân Viễn trình uy lực 4. Điện Thu hoạch được BUF Thời điểm gia tăng hộ thuẫn 5 Phá: Gia tăng ngoại công phòng ngự coi nhẹ     Hạng này tăng thêm trừ gió bên ngoài tất cả chiêu thức đều có thể thu hoạch được tăng thêm 
Đồng thời Diêm Vương Thiếp võ kỹ hối đoái Ngoại trừ đại chiêu cần 10 Cao giai  +1000 Đê giai  Cái khác kỹ năng võ kỹ chỉ cần 5+500
4. Tịch Tà kiếm pháp: Gió tà xâm lấn mê muội thời gian rút ngắn đến 5 Giây 12 Tầng về sau nhưng khôi phục Điều chỉnh không phải thuê phiên bản không nhìn đón đỡ đánh bay     Loại bỏ nguyệt thuê đạo cụ phiên bản

5. Thiên ma bát âm: Điều chỉnh 10 Tầng đại chiêu Huyễn Ma kiếm âm không nhìn đón đỡ rút ngắn    Điều chỉnh làm đương chưa đón đỡ trạng thái mới có thể rút ngắn

6. Mới tăng phó bản võ học: Long Hổ bá vương quyền  NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM  Máy chủ Mới

7. Thái Cực đi cổ phổ chân truyền phiên bản   NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM Cụ thể tung ra thực tế đợi thông tri

8. Lấy mở khu gần nhất thời gian thông cáo làm chuẩn Khả năng làm sơ điều chỉnh ) Tạm định: Điều chỉnh Hàng Long Thập Bát Chưởng Tất cả đặc hiệu khôi phục ban sơ phiên bản. Điều chỉnh VIP8 Thân phận lúc nhưng 2 Bên trong 3 Tầng 3 Bên trong 6 Tầng 4 Bên trong 8 Tầng 5 Bên trong 10, đồng thời hưởng thụ hộ oản Hàng Long Thập Bát Chưởng Toàn kỹ năng tẩy luyện hối đoái ( Nhân công cụ thể nói chuyện riêng PAGE Aow-Pri G-Sp ).VIP Chưa đạt tới V8 Chỉ có thể thông qua Hoa Sơn các phương thức tiến hành tăng lên số tầng, không cách nào tiến hành Hàng Long Thập Bát Chưởng toàn kỹ năng hộ oản tẩy luyện hối đoái. Đem Hàng Long cường độ duy trì cùng Độc Cô Cửu Kiếm tại một cái thê đội , nếu như cường độ không đạt tiêu chuẩn sẽ Cung cấp cùng loại trước đó thuê Thần Long Bãi Vĩ đặc hiệu Phương thức tăng cường Đồng thời cung cấp Bảo hiểm phục vụ ( Mua bảo hiểm phục vụ Cụ thể liên hệ thay mặt mạo xưng )) Có tốt hơn ý nghĩ đề nghị nhưng Mời hướng võ học điều chỉnh  PAGE Aow-Pri G-Sp  Phản hồi.

Hàng Long Thập Bát Chưởng tẩy luyện phương thức:
Hộ oản tẩy luyện bên trong gia tăng Hàng Long Thập Bát Chưởng - Chưa kích hoạt kỹ năng. Có tư cách người có thể tìm ra tìm thay mặt mạo xưng kích hoạt.
Điều chỉnh 1-3 Tầng Long Chiến Vu Dã Một kích cuối cùng nhưng đánh bay đối thủ 1-10 Tầng đồng đều gia tăng kết thúc công việc né tránh trạng thái


9. Điều chỉnh Độc Cô Cửu Kiếm 1-6 Tầng chỉ có thể dùng Điểm webgold hối đoái , 7-10 Tầng có thể dùng bảng kim hối đoái, yêu cầu khác tạm chưa điều chỉnh

Phá Khí thức Phong chiêu hiệu quả Đối mục tiêu trên người có rồng chống đỡ trạng thái không sinh hiệu
Điều chỉnh phá kiếm thức Đánh bay hiệu quả Đối mục tiêu trên người có rồng chống đỡ trạng thái không sinh hiệu

3 .điều chỉnh phó bản, Long Nguyên Đan 
1 Điều chỉnh Một số nội công 3  khinh công tiến giai trì hoãn đến trấn phái và nội công 4 hối đoái
2 Cân nhắc Điều chỉnh hình thức Long Nguyên Đan , Hình thức nạp 5000 gold  đổi thành""Nạp tiền một lần + chế độ nạp tiền"

  1 Hủy bỏ hình thức nạp 5000 gold . Chỉ áp dụng "Nạp tiền một lần + chế độ nạp tiền"
Khắc kim - Một bước đúng chỗ 2.1 Nạp tiền một lần 5000 【VIP 2】 Đưa 1 Cái 【cửu âm chí nội 2 】, tính gộp lại 10000 gold
【VIP 3】 Lại cho 1 Cái.【  3-4 Bên trong 】
VIP4 4 Lại cho 1 Cái
VIP 5 Lại cho 1 Cái

NẠP 65000 GOLD 【VIP 5】 Tính gộp lại đạt được 1+1+1+1=4 Cái
Lá gan - Chiến đấu giúp -
Miễn phí - Nhường lợi
3 Tục phí hình thức. Bình dân người chơi cầm tới thủ nguyệt Long Nguyên Đan về sau.
【 Hối đoái điều kiện tiên quyết là, hối đoái đại khái là ngang cấp máu tím điều kiện 】
3.1 Chiến đấu người chơi + Sinh hoạt người chơi. Đến 3 Bên trong sau, tham gia 18 Trận Truy sát, tham dự bang hội boss Đánh giết tụ tập đầy đủ đạo cụ,
Long Nguyên Đan lấy cũ thay mới.
【 Nếu như chiến đấu giúp, loạn thêm người đến hỗn phúc lợi, thì hủy bỏ nên bang hội phúc lợi 】
Lá gan - Sinh hoạt phó bản giúp -
Tự tại nuôi hào - Không trói buộc trói
3.2 Phó bản người chơi OR Người chơi tự do.  
【 Hối đoái điều kiện tiên quyết là, hối đoái đại khái là ngang cấp máu tím điều kiện 】
NẠP 5000 GOLD  【 Đã có Long Nguyên Đan 】  + 【NỘI CÔNG 3 】 【1688 GOLD 】

NỘI CÔNG 4 - NỘI CÔNG 5   【1288 GOLD 】Khai quang vật liệu điều chỉnh
Trước mắt thu thập chủ yếu từ phòng làm việc đại lượng dùng tiểu hào hoàn thành, gia công sau khai quang vật liệu vân vân, để người chơi tiếp nhận cao giá hàng tính tiền.
Lần này dự định thu thập người chơi ý kiến, tại mấy cái phương hướng bên trên phát lực,
1 Gia tăng thu thập vật tại cái khác hoạt động bên trên sản xuất   
2 Để thu thập vật sản xuất chủ yếu từ chân thực người chơi thu hoạch được.

3, sinh hoạt thu thập điều chỉnh
Trước mắt thu thập chủ yếu từ các studio phần lớn dùng tài khoản clone để hoàn thành, gia công sau khai quang vật liệu vân vân, để người chơi tiếp nhận giá trị cao của hàng hóa và  tính tiền.
Lần này dự định thu thập ý kiến người chơi,

1 Gia tăng thu thập vật tại cái khác hoạt động bên trên sản xuất   
2 Để thu thập vật sản xuất chủ yếu từ chân thực người chơi thu hoạch được.

 
Đang đánh hươu hoạt động cùng bang hội boss Bên trong gia tăng khai quang vật liệu sản xuất
————————
 người Có dị nghị mời tìm đến Page : PAGE Aow-Pri G-Sp
 

4, Một số Phong vật chí thời trang Mới


5, Chi tiết hoàn thiện cùng fix BUG 
1 Trụ sở địa đồ biểu hiện fix bug 
2 Một khóa thay đổi trang phục từ 4 Bộ gia tăng đến 8 Bộ.
3 Tâm ma mỗi ngày nhưng được mời số lần điều chỉnh làm 10 Lần, đồng thời nhiều nhất thu hoạch được 2 Lần tâm ma được mời ban thưởng.
4   Phượng Hoàng Sơn trang ( Chương mở đầu ) Điều chỉnh sau mỗi tuần các chương mở đầu cấm địa chỉ có thể tiến vào một lần.【 Ứng người chơi phản hồi, Mộ sắc chi thôn ( Chương mở đầu ) Không gia nhập một tuần thiết lập lại 1 Lần 】5 Giang hồ sát thủ cách chơi cần giang hồ tên tuấn mới có thể tham dự, lại chiến đấu bên trong không thể truyền vào.
6 Mở khu nhà kho, tận lực nhiều giải tỏa - Bài trừ Cửu Âm chí hạn chế, 2 Bên trong tinh tu liền có thể khuếch trương cho.

7. Điều chỉnh Long Nguyên Đan Long Nguyên Đan hút máu cùng ôn thần tùy ý xung đột Tồn tại ôn thần tùy ý thời điểm Long Nguyên Đan không cách nào hút máu Chỉ cung cấp tổn thương tăng thêm


 

 

 

- 1  play new clan gang competition
1 Resurrection point time is shortened
2 gang according to the level and Jiu Yin Zhi limit the number of people to join the gang 60 player
3 additional benefits of the resident war T3 Qiandeng Town (Canglong Ridge) T2 resident Smoke and Rain Village (Broken Water Cliff) T1 chicken post (Centipede Ridge)
4 gang war application requirements. After the club to find the old PAGE Aow-Pri G-Sp, report the application to meet the conditions
5 temporary 4 club brawl quota, outside the club to participate in the need to find the old PAGE Aow-Pri G-Sp application for approval.
6 to participate in the club battling for the club need to find the management of the old PAGE Aow-Pri G-Sp. Report for the forum to be publicized before the club battling for the club
7 during the gang brawl is limited to the players of the gang to participate. Do not allow the group of other gangs to help fight the chase (including the group of other players involved in the gang brawl gang, except for the pat heart Buddha) except for the scattered hearts Buddha
8 Participating in the club hegemony of the club have benefits such as club BOSS
9 add Yanjing Chengdu for the club brawl platform, if there are non-clan brawl play of the club / players to participate. Disruption has a punishment mechanism gang chase, followed by the addition of other scenes details will be announced in the forum
10 club brawl period, the number of open chase party and be open chase party increased.
11 during the gang brawl, the cooldown time of the pursuit order significantly reduced
12 tentative to participate in the club hegemony of the club need to kill each other, the subsequent adjustment according to the nine Yin Zhi
13 according to the overall enthusiasm of the gang during the hegemony, the number of heads, the length of the hunt for the golden time, etc., depending on the situation to eliminate the last gang
14 Participate in the club hegemony of the club deduction mechanism including malicious brush head open G and violation of the ban, etc.
15 Depending on the situation, the subsequent opening of the field kill list. Reward adjustment details please pay attention to ~


Some adjustments: 1:

1. ward off the evil sword method off the version of the monthly rent, only retain the permanent comprehension props.
2. God of flowers ancient spectrum and the moon bright Canghai trick martial arts collection player opinion adjustment, exchange need to private chat old PAGE Aow-Pri G-Sp, get a token to confirm the purchase after exchange.
3. activity daily reward package (four) new gift package. The gift bag in two or three within the drop will martial order four within the above drop diligent learning order (4 within the will martial order)
4. Suzhou Yao Zhiyi new god of flowers without missing martial arts moves exchange (promotion bidding to obtain the god of flowers qualification players can exchange themselves)
Second, the new internal work and martial arts adjustment internal work adjustment
Meridian adjustment. Because more playable new internal skills and martial arts increase, making the player's strength increased greatly.
Therefore, on a trial basis, option 1: consider increasing the maximum activatable meridians, from the original eight to nine points. If the effect is good, it may be increased to ten in this area. Why should the number of meridians be increased?

5. received some player feedback, 3 within the need for jade clothing [such as the core parts of jade clothes] can not be exchanged, 4 within everyone has, exchange out too chicken ribs now according to player opinion, the core components of the most important jade clothes ahead of time to 3 within the exchangeable, the second most important wrist guards and head placed in the town stage. Not important ring earrings four within the exchange

6. Elk BOOS new primary and intermediate open light material package randomly drop one of them.
7. Bodhi snake gall - a hundred years and rotten heart flower - a hundred years from the original duel before the exchange conditions adjusted to 5 within the exchange
8. Dalaoshu (a within to 2 within) the second page of the new 2 within to 6 within the different Jiuyin Zhi and internal strength of the remnants of the sword fragment exchange1 blood generally increased, relatively less likely to die.
2 can choose their own stronger attack or defense with the meridian.
3 Increased power, more powerful in the book or fight monsters.
Disadvantages
1 May lead to 4-5 within the internal power player damage is too extreme.


Option 2: Increase the qi blood of the hidden veins.
30-4 * 5.1 Internal martial arts prices

If you have objections, please go to the martial arts adjustment test PAGE Aow-Pri G-Sp feedback.

1. optimize the blood magic magic special effects berserk: the original effect 2% burst rate 2% damage reduce 1.5% defense is now adjusted to effect 2% burst rate 2% damage 1% internal and external defense ignore reduce 1% defense at the same time will be adjusted to Taiji attribute bonus Yin soft attribute bonus.

2. new Tianshui Shen Gong special effects click here to go

3. New Yan Yang internal power exchange Go to Suzhou Yao Zhiyi to exchange
4. Enhance the amount of blood of hidden veins

Martial arts adjustment
1. Optimize the effect of the ancient spectrum of true transmission Click here to go to the 3rd floor to view the update
Introduction: Holy fire: adjust the knife mountain fire sea ignore blocking down the air target, will only reduce soft damage adjusted to reduce all internal damage electric light stone fire half blood after the red body
Sea of blood: shedding God and abandoning Buddha after half blood for red domination
Fight dog: the world has no dog each hit has a probability to fly opponents
2. Optimize the price of the true tradition of martial arts props specific reference according to the actual situation in the new area
3. Yama post optimization Click to go

Introduction: 1. Adjustment of the Yama post move Yama pen red overlord mechanism 3 layers later including 3 layers without looking at additional BUF can also trigger red overlord 2 layers also need to look at the BUF judgment
2. before the wind, fire, thunder and lightning break BUF, will be different according to the different BUF to obtain different attribute bonus: 1. wind to increase the move control fire: increase the burst rate 3. thunder: add close body long-range power 4. electricity to obtain BUF when the increase shield 5 break: increase external defense ignored The bonus in addition to the wind all moves can get bonus at the same time Yan Wang post martial arts exchange in addition to the move requires 10 high level tiles +1000 Other than the low level other skills martial arts skills only need 5 +500
4. ward off evil sword technique: wind evil invasion stun time shortened to 5 seconds after 12 layers can be restored adjust the non-rental version of the ignore blocking fly off the shelf monthly rental props version
5. Heavenly devil eight sound: adjust the 10 layer move phantom devil sword sound ignore blocking to pull close Adjusted to when not blocking state can pull close

6. New copy of martial arts: dragon and tiger fist go here to see the new area put

7. Taiji to go to the ancient spectrum of the true version of the click here to see the specific release of the actual to be notified

(8. to open the area recently time announcement shall prevail may be slightly adjusted) tentative: adjustment of the eighteen palms all special effects to restore the original version. The VIP8 status can be adjusted 2 within 3 layers 3 within 6 layers 4 within 8 layers 5 within 10, while enjoying the wrist descending the dragon 18 palms full skill shuffle exchange (artificial specific private chat PAGE Aow-Pri G-Sp). VIP did not reach V8 only through Huashan and other ways to enhance the number of layers, can not carry out the descending the dragon 18 palms full skill wrist shuffle exchange. The strength of the Dragonfall will be maintained in an echelon with the Lone Nine Swords, if the strength does not meet the standard will provide similar to the previous lease of the Dragon's tail special effects to strengthen the way while providing insurance services (to buy insurance services specific contact the charger)) have better ideas to suggest to the martial arts adjustment test group PAGE Aow-Pri G-Sp feedback.

Dragon Subduing Palms shuffle:
Add the Dragon Subduing Palm-unactivated skill to the wrist guard shuffle. Those who are qualified can look for a charger to activate it.
Adjusted 1-3 layers of dragon warfare in the wild, the last strike can fly opponents 1-10 layers are added to the closing dodge state

9. Adjustment of the The Nine Swords 1-6 layer only available for promotion points exchange 7-10 layer available for binding gold exchange, other requirements have not changed

 

Broken Qi Style Blocking effect does not take effect on targets with dragon stance
Adjustment of broken sword style, the effect of flying does not take effect on the target with dragon stance


3. Adjustment of copies and dragon dan
1 Adjust part of the 3 light skill advancement delayed to the town and 4 within the exchange
2 Consider adjusting the mode of Dragon Dan, changing the mode of 500 monthly charge to "cumulative charge once + renewal cup mode"
1 Cancel the mode of monthly charging 500 free. Adopt only the mode of progressive charging + redemption
Kryptonite - one step in place 2.1 progressive charging 500 [vip 2] to send 1 [2 within], a total of 1000
[vip3] send 1 more. [3-4 within]
vip 4 send 1 more
vip 5 send 1 more

Accumulated charge 65000 gold 【LV5】 Accumulated get 1+1+1+1=4
Liver-combat help-
Free - concession 3 renewal mode. After the civilian players get the first month of Dragon Yuan Dan.
[The premise of the redemption is that the redemption is roughly the same level of purple blood condition]
3.1 Combat player + life player. After the 3, participated in the 18 chase, participated in the club boss kill Qiji props.
Dragon Yuan Dan to the old for the new.
【If the combat gang, add people indiscriminately to mix welfare, then cancel the gang welfare】
Liver - life copy gang -
Free to raise the number - no strings 3.2 copy players OR casual players.
[The premise of the exchange is that the exchange is roughly the same level of purple blood conditions]
First charge 500 【already have dragon yuan dan】 + 【3 within】 【1688 gold

4 within -5 within 【1288 goldThree, life collection adjustment
At present, the collection is mainly completed by the studio with a large number of small, processed light materials, etc., so that players bear high prices to buy.
This intention to solicit the views of players, in several directions to make efforts to

1 increase the output of the collection on other activities
2 let the output of collectibles mainly by real players to get.
Increase the output of light-opening materials in deer hunting activities and club bosses
--------
Those who have objections, please enter the group feedback: PAGE Aow-Pri G-Sp

 

 

4, the new wind and things fashion


5. Details improvement and bug fixes
1 The bug fix of the resident map display
2 One key change from 4 sets to 8 sets.
3 The number of times the heart demon can be invited daily is adjusted to 10 times, while the maximum number of times the heart demon is invited is rewarded.
4 Phoenix Villa (prologue) is adjusted to allow only one entry per week for each prologue forbidden place. 【In response to player feedback, the village of twilight (prologue) does not join a week reset 1 time】 5 Jianghu killer play requires Jianghu famous Jun can participate, and the battle can not pass into.
6 open area warehouse, unlock as much as possible - break the Jiu Yin Zhi limit, 2 within the refinement can be expanded.

7. adjust the Dragon Dan Dragon Dan blood sucking and plague God wilful conflict exists when the plague God wilful Dragon Dan can not absorb blood only provide damage bonus