Thông Báo Mở Khởi Tạo Nhân vật tại máy chủ Mới SPRING - Notify Open Character Initialization at New Server SPRING

30/12/2021Thông Báo Mở Khởi Tạo Nhân vật tại máy chủ Mới SPRING


Máy chủ : Mới SPRING

Hiện tại máy chủ SPRING đã mở .và cho phép người chơi . khởi tạo nhân vật . 29/12/2021

nạp gold vào ingame trước ngày khai mở chính thức . 31/12/2021

Người chơi vui lòng nạp gold trước ngày 31/12 để tránh bị delay nạp gold.

và delay nhận quà

Người chơi chú ý : vui lòng sử dụng tài khoản mới.

Không sử dụng các tài khoản cũ từ các máy chủ cũ . khởi tạo và đăng nhập kèm nạp vàng vào máy chủ mới .

----------------------------------
Notify Open Character Initialization at New Server HILL

NEW Server : SPRING

The SPRING NEW server is now open .and allows players . character initialization. 29/12/2021

Load gold into the ingame before the official opening date.

Players should deposit gold before 31/12 to avoid delay in gold loading.

and delay receiving gifts

Attention players. Please use a new account.

Don't use old accounts from old servers. Initialize and login with gold recharge to the new server.


On behalf of the Development team, I wish you all have moments of fun and relaxation

AGE OF WUSHU PRIVATE