TOP UP GOLD WEEKLY EVENTS SERVER ( WINTER )

30/01/2023

Chào Toàn Bộ Nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh private

Sự 


Máy Chủ  WINTER

 Thời gian Sự kiện tuần  bắt đầu từ  00:00 ngày 30/1/2023 Đến ngày 23:59 ngày 5/2/2023

Máy Chủ WINTER

Mức Nạp Gold

Tên Vật Phẩm

Hình ảnh

Số Lượng


Nạp  1000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

1

Nạp  2000 vàng

Thông nguyên tệ

 

1

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

2

Nạp  5000 vàng

Thông nguyên tệ

 

5

Hỏa Cán đài

 

5

Rương Gia Cụ Hoàng Thất

 

1

Nạp  10000 vàng

Thông nguyên tệ

 

10

Hỏa Cán đài (Khóa)

 

10

Phiếu Đổi Bảo Vật

 

 1

"Mặc Nhiễm Ngọc Trần Sam" Lễ Hoa

 

1

Nạp 30000 vàng

Thông nguyên tệ

  

30

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

40

Phiếu Đổi Bảo Vật

  3

"Mặc Nhiễm Ngọc Trần Sam" Lễ Hoa

  1

"Nguy phong tịch hành"Pháo hoa

 

1

Nạp 50000 vàng

Thông nguyên tệ

  

50

Hỏa Cán đài (Khóa)

  

70

Phiếu Đổi Bảo Vật

   5

Quốc Khánh Trở Về Lệnh Bài

   1

"Mặc Nhiễm Ngọc Trần Sam" Lễ Hoa

 

1

"Nguy phong tịch hành"Pháo hoa

 

1

Quan Sơn Hồn Mộng Trường

  1

Dương Dương

 

1

 

 

 

Ngoài các phần thưởng trên:

Có Thêm Các Phần Thưởng Khác Để Người chơi có thể thuận tiện trong việc lựa Chọn

-Nếu người chơi nạp Mốc 50000 Vàng  và không muốn nhận phần quà Vật Phẩm Nạp mốc 50000 Vàng ở trên thì người chơi có thể chọn 1 trong loại  Vật phẩm dưới đây :

 

 ☯️: Hỏa Cán Đài (Khóa ) x 200 

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Hỏa Cán Đài (Khóa )   200

 

 

 

 


Chú ý Khi người chơi Nạp Gold 1 lần ở mức Cao Đặc Biệt .

Khi người chơi Nạp 1 lần 500.000 Gold Người chơi sẽ nhận được Như sau :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ PVC  Tuyệt thế   Trầm Phù Chi Kiếm  Mộ Bạch Kiếm ,  Ỷ Thiên Kiếm ,  Phá thiên Du long ,  Bụi gai Tử Vi kiếm
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  5 loại PVC tuyệt thế ở trên .


Khi người chơi nạp 1 lần 1.000.000 Gold Người chơi sẽ nhận được như sau :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mạc Phàm vỏ kiếm ,  Phượng vũ cửu thiên kiếm .
Lưu ý : Chỉ Được Chọn 1 Trong  2 loại PVC tuyệt thế ở trên . 

 ***********************************

CẤP VIP  -  SHOPVIP

 

*********************

 

Chú ý  : Người Chơi Không Thể Gửi Vật Phẩm ( Khóa ) Cho Bất Cứ ID Nào Khác Ngoài ID Nạp Gold 

Thông Tin Bonus Vàng Của Các Mốc Theo Quy Định Như Sau :

Các Mốc Nạp Nhận Thêm Bonus Vàng

 

Mọi Thắc Mắc Về sự kiện và event nạp tuần xin vui lòng liên hệ  Page Age of Wushu private Aow-Pri-G-Sp

Thay mặt G m chúc các bạn có những giây phút  vui vẻ trong trò chơi.!

 

 

Welcome to the entire Nine-Year Sutra's Employees private

WINTER SERVER

The start event per week start 00:00 day 30/1/2023 To the 23:59 day 5/2/2023

Server WINTER

Lever Gold 

Item

Image

number

Load  1000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

1

Load 2000 Gold receive

Tongyuan currency

 

1

Fire washing platform (Lock)

 

2

Load 5000 Gold receive

Tongyuan currency

 

5

Fire washing platform (Lock)

 

5

Royal Furniture

1

Load 10000 Gold receive

Tongyuan currency 

 

10

Fire washing platform (Lock)

 

10

Treasure Exchange Token

   1

Inky Jade Dust Shirt Small Gift Box

 

1

Load 30000 Gold receive

Tongyuan currency

 

30 

Fire washing platform (Lock)

 

40

Treasure Exchange Token

   3

Inky Jade Dust Shirt Small Gift Box

 

1

"The Wind is Silent" Flower

 

1

Load 50000 Gold receive

Tongyuan currency

 

50

Fire washing platform (Lock)

 

70

Treasure Exchange Token

   5

National day return token

   1
Inky Jade Dust Shirt Small Gift Box  

1

"The Wind is Silent" Flower

   1

Guanshan Soul Dream

   1
Mehmeh  

1

 

 

 

In addition to the above rewards:

Adding More Rewards To Players can be convenient in Selecting

-If the player loads  Milestone 50000 Gold and does not want to receive the Gift Item  Top 50000 Gold, the player can choose 1 of the  items below:

 

 

Name Item Image Number
Fire washing platform (Lock)   200

 


 

 


 

 

Caution When player Deposit Gold 1 time at Special High.


When the player Loads 1 time 500.000 Gold Players will receive the Following :
= 650.000 GOLD
+25.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Special fashion weapons   [ Gravity Sword ,   Sword of Mubai ,  Heaven Sword Sheath ,  Skyshatter Scabbard ,  Thorn crape myrtle sword ]
 
 
 
 

Note: Only Choose 1 of the 5 Special Weapon Fashion categories above.
 
When the player Loads 1 time 1.000.000 Gold Players will receive the Following :
= 1.300.000 GOLD
+100.000  Bảng Kim ( Binding gold )
+ Mo fan's scabbard ,  Phoenix Dance nine Sky Sword .


 
 
 
 
 
 
Note: Only Choose 1 of the 2 Special Weapon Fashion categories above.

  

 ***********************************

LERVER VIP  -  VIP SHOP

 

*********************

 

 : Players can not post any item ( bound ) to any other ID except Gold Buy ID

Information of Bonus Gold of Milestones As Following Rules:

Gold Loading Receive Bonuses

 

For questions about the event and the weekly loading event, please contact Page Age of Wushu private

Aow-Pri-G-Sp

 

On Behalf of G m Wish You Have Fun Moments In The Game.